Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Vážení rodiča a priatelia školy, ďakujeme Vám za venovanie 2% (3%)1,0 % z dane z príjmu za rok 2018.

 

A) Fyzické osoby poukazujú v roku 2% z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane

 

• Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2018

• Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak chcete oznámiť škole, že ste jej Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2018!

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 17319617 0177

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ J. A. Komenského

Sídlo: Komenského 7, 050 01 Revúca

 

B) Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa., kde uvediete

sumu z vašej dane: --- €

IČO: 17319617 0177

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ J. A. Komenského

 Sídlo: Komenského 7, 050 01 Revúca

Ak chcete oznámiť škole, že ste jej Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so

zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2018!

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!)

 

C) Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2019:

 

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa, kde uvediete

sumu z vašej dane: --- €

IČO: 17319617 0177

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SRRZ - RZ  pri ZŠ J. A. Komenského

Sídlo: Komenského 7, 050 01 Revúca

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným

prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2018!

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

http://rozhodni.sk

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Vyhlásenie - 2018