Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Vážení rodiča a priatelia školy, ďakujeme Vám za venovanie 2% (3%) 1  % z dane z príjmu za rok 2020

Rodičovské združenie pri Základnej škole J. A. Komenského sa na Vás obracia  s prosbu o poskytnutie 1, 2, resp. 3 % z Vašich daní za rok 2020 v náš prospech. Takto získané finančné prostriedky budú poskytnuté na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu, na budovanie prostriedia školy, na nákup učebných pomôck. Veríme, že aj vďaka tejto Vašej podpore, budeme aj naďalej budovať úspešnú vzdelávaciu inštitúciu - akou je naša Základná škola J.A. Komenského v Revúcej. 

ĎAKUJEME . 

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní dane

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 17319617 0177

Názov: SRRZ - RZ pri ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Sídlo: Komenského 1099/7, 050 01 Revúca

Podrobné informácie na  http://rozhodni.sk