Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

102010

Webová stránka partnerstva - trilinguálna – produkt, prostredníctvom ktorého bude partnerstvo oboch škôl zviditeľnené nielen pre obe školy ale prakticky pre najširšiu verejnosť

112010

Album fotografií  z Národného parku Muránska planina – žiaci vytvoria z nazhromaždených fotografií album rastlín s anglickým a slovenským popisom. Vtáčie búdky- zhotovia žiaci.

122010

Vianočné pozdravy pre partnerov v anglickom jazyku – žiaci vytvoria  a zašlú poštou originálne vianočné pozdravy

012011

Školská výstava fotografií o vianočných zvykoch v regióne – žiaci naaranžujú výstavu fotografií s tematikou vianočných tradícií

022011

Plagáty o ochrane rastlín  – výstava v MsKS  - žiaci zhotovia plagáty o potrebe ochrany rastlín v troch jazykoch

042011

Prezentácia fotografií  s anglickým popisom, v škole v rámci Dňa zeme

Časopis, banner, plagáty-výsledky práce žiakov z Centrum Edukacji Ekologicznej, suveníry pre priateľov zo Slovenska Časopis, banner, plagáty-výsledky práce žiakov z Centrum Edukacji Ekologicznej, suveníry pre priateľov zo Slovenska

062011

Prezentácia z návštevy v Poľsku pre žiakov, učiteľov a rodičov v slovenskom jazyku s tlmočením do jazyka anglického. Výstava v školskej čitárni.

Prezentácia a výstava doterajších výsledkov vypracovaných v rámci Partnerstva.

072011

Dotazník - vyhodnotenie spolupráce počas prvého roku partnerstva

082011

Spoločný bulletin o doterajšej spolupráci

092011

Výstva fotografii

102011

Fotografie s popismi do kalendára

112011

Nástenný kalendár

Stolný kalendár

122011

Vianočné prekvapenie

022012

Scenár predstavenia napísaný žiakmi

Kniha - Príroda Gemera našimi očami

032012

CD, DVD

042012

Darčekové predmety pre partnerov

Kulisy a kostými na divadelné predstavenie

052012

Špeciálne číslo školského časopisu

Divadelné predstavenie

062012

Prezentácia Partnerstva

072012

Dotazník

Ukončenie projektu