Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Aktivity projektu COMENIUS :

- formovanie projekčných tímov

- fotografovanie regiónu GEMERA

- seminár s profesionálnym fotografom

- zhotovenie vtáčich búdok

- návšteva NP Muránska planina

- beseda s ochranármi

- fotografovanie vianočných zvykov Gemera

- aktuálizácia web stránky projektu

- výstava fotografií a prezentácia prác

- tvorba kalendára

- tvorba CD a DVD o projekte

- zhotovovanie vianočných pozdravov

- divadelné predstavenie

- zhotovenie knihy Príroda Gemera

- projektové stretnutia v Ledzinách a v Revúcej

- prezentácia výsledkov projektu