Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ pri ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

Školský klub detí v šk. roku 2018/2019 je organizovaný v 5 oddeleniach.

1. odd.       Monika Eštvančíková

2. odd.       Erika Korenová

3. odd.       Mgr. Jarmila Rojáková

4. odd.       Mgr. Emíla Javorčíková

5. odd.       Mgr. Diana Kekeňáková

 

Prevádzka ŠKD  je od            6.00 hod. – 7.30 hod.  -  11.25 hod. -  17.30 hod.

Každý mesiac organizujeme rôzne akcie, zamerané na vedomostnú, i zábavnú oblasť.

O našich akciách si rodičia môžu vždy prečítať a pozrieť fotky na  web stránke školy aj na FB školy .

TLAČIVÁ :

Poplatok ŠKD

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

DOKUMENTY :

Školský poriadok v ŠKD

Zo života nášho školského klubu detí v roku 2017/2018 :

Jablčkova cesta

Dopravná výchova v ŠKD

Bezpečne v našom ŠKD :

Nová herňa ŠKD