Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ pri ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

Školský klub detí v šk. roku 2016/2017 je organizovaný v 4 oddeleniach.

1.odd.       Mgr.  Jarmila Rojáková

2.odd.       Mgr. Emília Javorčíková

3.odd.       Ľudmila Zenková

4. odd       Monika Eštvančíková

 

Prevádzka ŠKD  je od            6.00 hod. – 7.30 hod.

                                           11.25 hod. -  17.00 hod.

Každý mesiac organizujeme rôzne akcie, zamerané na vedomostnú, i zábavnú oblasť. O našich akciách si rodičia môžu vždy prečítať a pozrieť fotky na stránke školy.

tlačivá:

Poplatok ŠKD

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

Školský poriadok v ŠKD

Zo života nášho školského klubu detí v roku 2016/2017 :

Jablčkova cesta

Dopravná výchova v ŠKD

Bezpečne v našom ŠKD :

Nová herňa ŠKD