Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Školské ovocie

Základná škola J. A. Komenského v Revúcej aj v školskom roku 2010/2011 pokračuje v projekte školského ovocia. Projekt je dotovaný a spolufinancovaný EÚ vo výške 73 5 a rodičom žiaka 27 %. Prihlásení žiaci budú mať 2 x do týždňa k odberu niekoľko druhov ovocia resp. zeleniny / podľa ponuky dodávateľa / alebo ovocnej šťavy. Rodič za jeden odber zaplatí od 0,05 € do 0,20 €.

Záujemca do 16. 9. uhradí prostredníctvom internet bankingu  / č. účtu : 2695025851/0200 / , alebo osobne u vedúcej ŠJ kredit 3 €. Po zaplatení každý dostane lístok na odber porcie ovocia , ktorým sa preukáže pri odbere školského ovocia v stanovený čas v školskej jedálni.  Pričom pri každom odbere sa kredit automaticky znižuje. Pri vyčerpaní kreditu a pokračovaní projektu je možné si kredit znovu predplatiť.