Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Základná škola J.A. Komenského, Revúca

Zoznam krúžkov v školskom roku 2016/2017

 

P.č.

Názov krúžku Vedúci krúžku
1 Bedminton a stolný tenis PaedDr. Erik Švec
2 Dielne Mgr. Peter Bolaček
3 Divadelný krúžok Mgr. Viera Suchá
4 Florbal 1. stupeň Mgr. Peter Bolaček
5 Florbal 2. stupeň Mgr. Peter Bolaček
6 Futbal 1. stupeň PaedDr. Erik Švec
7 Futbal 2. stupeň PaedDr. Erik Švec
8 Chemické pokusy Ing. Renáta Pavlikovská
9 Kuchtíci Mgr. Erika Krbavcová
10 Magic 7 - školský časopis Mgr. Viera Suchá
11 Magic Dance - tanečná skupina Mgr. Ľubica Bižová
12 Matematický krúžok Mgr. Janka Rošková
13 Mažoretky Mgr. Anna Joáchimová
14 Športové hry 1. stupeň Mgr. Natália Dzurová
15 Športové hry 2. stupeň Mgr. Mária Chrapánová
16 Turistický krúžok RNDr. Ľubica Profantová
17 Výtvarný krúžok Mgr. Agáta Vargová