Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Magic 7 - časopis OKC IMA Revúca

Vedúca redaktorka : Mgr. Viera Suchá

Počet čísle ročne : 4

Počet výtlačkou : 400

Časopis vydávaný Oblastným koordinačným centrom Ideálnej mládežníckej aktivity / OKC IMA /

Marec 2012

December 2013

Marec 2014

December 2014

December 2016

December 2015

Január 2017

December 2017