Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Úžasný DEŇ ZEME v Základnej škole J. A. Komenského

29.04.2019

Čistý vzduch, čistá voda, čistá príroda je to, čo k života na našej krásnej zelenej planéte potrebujeme. A v Základnej škole J. A. Komenského si to aj všetci spoločne uvedomujeme.

 Preto aj tento rok 2019, sme sa svojimi aktivitami a projektmi zapojili do DŇA ZEME. 

Pokračovali  sme  s ďalšími aktivitami projektu Klíma nás spája, výsledkom ktorých bude vybudovaná prvá dažďová záhrada v našom meste.  A práve pri jej budovaní sa učíme, ako hospodáriť s vodou, a ako môžeme prispieť malými krokmi prispieť k zmene našej mikroklímy v okolí našej školy, v našom meste.

Intenzívne pokračujeme aj v druhom environmentálnom projekte ELEKTRO ODPAD 2, kedy počas aj týchto dní sme vyzbierali a ďalej aj zbierame už nepoužívané malé domáce elektrospotrebiče a vyradené batérie a monočlánky. A tak aj vďaka nášmu malému zberu nekončí tento nebezpečný elektro odpad v prírode.

Samozrejme, že aj v tomto roku sme sa zapojili do čistenia riek pretekajúcich naši mestom a vyzbierali sme množstvo odpadu, ktorý do riek nepatrí. Je super, že jeho množstvo sa z roka na rok zmenšuje. Asi začíname chápať, že odpad do prírody nepatrí.

V zbere odpadu, hlavne plastového, sme pokračovali v okolí školy a v priľahlej časti nášho mesta. A znovu môžem s radosťou povedať, že ho bolo menej, ako v minulých rokoch.

A do aktivít ku DŇU ZEME sa pridali aj naši najmenší žiaci školského klubu detí, ktorí z odpadu vyrábali užitočné a ešte použiteľné predmety.

Ďakujeme všetkým žiakom za aktívny prístup a chuť meniť náš svet v krajší a zdravší.