Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 1.6. do 5.6.2020

27.05.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 1.6 do 5.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Úžasný DEŇ ZEME v Základnej škole J. A. Komenského

29.04.2019

Čistý vzduch, čistá voda, čistá príroda je to, čo k života na našej krásnej zelenej planéte potrebujeme. A v Základnej škole J. A. Komenského si to aj všetci spoločne uvedomujeme.

 Preto aj tento rok 2019, sme sa svojimi aktivitami a projektmi zapojili do DŇA ZEME. 

Pokračovali  sme  s ďalšími aktivitami projektu Klíma nás spája, výsledkom ktorých bude vybudovaná prvá dažďová záhrada v našom meste.  A práve pri jej budovaní sa učíme, ako hospodáriť s vodou, a ako môžeme prispieť malými krokmi prispieť k zmene našej mikroklímy v okolí našej školy, v našom meste.

Intenzívne pokračujeme aj v druhom environmentálnom projekte ELEKTRO ODPAD 2, kedy počas aj týchto dní sme vyzbierali a ďalej aj zbierame už nepoužívané malé domáce elektrospotrebiče a vyradené batérie a monočlánky. A tak aj vďaka nášmu malému zberu nekončí tento nebezpečný elektro odpad v prírode.

Samozrejme, že aj v tomto roku sme sa zapojili do čistenia riek pretekajúcich naši mestom a vyzbierali sme množstvo odpadu, ktorý do riek nepatrí. Je super, že jeho množstvo sa z roka na rok zmenšuje. Asi začíname chápať, že odpad do prírody nepatrí.

V zbere odpadu, hlavne plastového, sme pokračovali v okolí školy a v priľahlej časti nášho mesta. A znovu môžem s radosťou povedať, že ho bolo menej, ako v minulých rokoch.

A do aktivít ku DŇU ZEME sa pridali aj naši najmenší žiaci školského klubu detí, ktorí z odpadu vyrábali užitočné a ešte použiteľné predmety.

Ďakujeme všetkým žiakom za aktívny prístup a chuť meniť náš svet v krajší a zdravší.