Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Letné prázdniny

07.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Časový a priestorový harmonogram ukončenia školského roku - 30.6.2020

26.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram ukončenia školského roku 2019-2020 dňa 30.6.2020.

Harmonogram TU !

Odovzdávanie vysvedčení, pochvál, ocenení žiakom 1. -9. ročníka organizujú triedni učitelia dňa 30.6.2020 v čase podľa harmonogramu.

Ukončenie vyučovania podľa harmonogramu.

Obed v školskej jedálni podľa harmonogramu.

Ranný ŠKD nebude v prevádzke.

Popoludňajší ŠKD končí prevádzku o 14.30 hod. .

Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka sa uskutoční v čase od 11.30 hod. do 11.45 hod. .