Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Čitateľský maratón 2019

Čitateľský maratón 2019

19.03.2019

V našej základnej škole býva dobrým zvykom pripomenúť si Marec – mesiac knihy tvorivými aktivitami, ktoré rozvíjajú čitateľské schopnosti a zručnosti našich žiakov a zároveň podporujú kladný vzťah ku knihám.

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

19.03.2019

Za účasti troch družstiev ZŠ sa 19.3.2019 konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

Ď A K U J E M E

19.03.2019

Darí sa nám vďaka Vám všetkým držať krok s najaktívnejšími. Nie je nič stratené, celkovo môžeme vyhrať aj keď nebudeme v hlasovaní prví. Komisia hodnotí celkovú aktivitu školy. SME HRDÍ NA NAŠU ŠKOLU.

" Naša " KALOKAGATIA 2019

" Naša " KALOKAGATIA 2019

15.03.2019

Naším športovcom sa darí a dokázali to aj počas Zimnej KALOKAGATII 2019.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

15.03.2019

A máme už aj výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019.

Všetky novinky

Beseda s okresným prokurátorom

06.11.2018

V našej základnej škole býva už každoročne dobrým zvykom, že k nám chodí na besedu medzi žiakov ôsmeho ročníka námestník Okresnej prokuratúry v Revúcej JUDr. Daniel Prč.

Keďže právna výchova sa prelína učebnými osnovami v tomto ročníku, žiaci oboch ôsmich tried sa popasovali s problematikou postavenia súdov a prokuratúry v našom štáte - statočne.

Živá a dlhá diskusia sa rozvinula hlavne okolo trestnej zodpovednosti mladistvých, požívania alkoholu, fajčenia a požívania drog mladistvými.

 Vedomosti tohto druhu využijú aj pri návšteve súdneho pojednávania, ktorá sa uskutoční už v najbližších dňoch na Okresnom súde Revúca.

Ďakujem pánovi okresnému prokurátorovi, že si našiel čas a prišiel k nám.