Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Čitateľský maratón 2019

Čitateľský maratón 2019

19.03.2019

V našej základnej škole býva dobrým zvykom pripomenúť si Marec – mesiac knihy tvorivými aktivitami, ktoré rozvíjajú čitateľské schopnosti a zručnosti našich žiakov a zároveň podporujú kladný vzťah ku knihám.

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

19.03.2019

Za účasti troch družstiev ZŠ sa 19.3.2019 konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

Ď A K U J E M E

19.03.2019

Darí sa nám vďaka Vám všetkým držať krok s najaktívnejšími. Nie je nič stratené, celkovo môžeme vyhrať aj keď nebudeme v hlasovaní prví. Komisia hodnotí celkovú aktivitu školy. SME HRDÍ NA NAŠU ŠKOLU.

" Naša " KALOKAGATIA 2019

" Naša " KALOKAGATIA 2019

15.03.2019

Naším športovcom sa darí a dokázali to aj počas Zimnej KALOKAGATII 2019.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

15.03.2019

A máme už aj výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019.

Všetky novinky

Beseda s príslušníkmi našej mestskej polície

01.11.2018

Dňa 26. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnila beseda s príslušníkmi mestskej polície zameraná na kriminalitu mládeže.

Zúčastnili sa na nej žiaci  6.ročníka.

      Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o činnosti mestskej polície, o trestnoprávnej zodpovednosti, o priestupkoch, ktorých sa dopúšťajú žiaci a mladiství. V rámci besedy sa zaoberali aj škodlivosťou fajčenia, alkoholu a drog.  Nešlo len o konštatovanie faktov, ale aj o príbehy zo života, ktoré rozprúdili diskusiu. Beseda bola vedená na profesionálnej úrovni, bola zaujímavá a žiaci ju hodnotili veľmi kladne.