Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Letné prázdniny

12.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

prostredníctvom krátkeho dotazníka v IŽK najneskôr do 24.5.2020, resp. kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa a informujte ho  o záujme navštevovať školu, školský klub detí a stravovanie v školskej jedálni. 

Po upresnení počtu žiakov, ktorí nastúpia od 1.6.2020 opäť do školy, Vás budeme bližšie informovať o organizovaní vyučovania v našej škole na webovej stránke školy. 

Zatiaľ si môžete pozrieť informácie, podľa ktorých budeme realizovať vyučovanie v našej škole :

Usmernenie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020.