Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 1.6. do 5.6.2020

27.05.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 1.6 do 5.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Elektoodpad-Dopad 2

03.05.2019

Je názov projektu, na ktorom sa podieľame spoločne so spoločnosťou SEWA a Živica. V týchto dňoch postupne finišujeme a uskutočňujeme posledné kroky k jeho naplneniu.

Žiaci zapojení do projektu uskutočnili v škole rovesnícke vzdelávanie na tému „Elektroodpad“. Pozisťovali v ktorých prevádzkach sú zberné nádoby na baterky. Poučili aj našich pedagógov, pripravili tzv. „ Akčný deň“. Tento sa uskutočnil 30.4.2019. V rámci neho opäť mohli byť k nám doručené nepotrebné a staré elektrospotrebiče, ktoré následne prevezme spoločnosť SEWA za účelom ich likvidácie. Žiaci  na hodinách pracovali s pracovnými listami s danou problematikou, niektorí si zasúťažili aj v hrách zameraných na tému elektroodpadu.

Touto cestou ďakujeme rodičom a deťom, ktorí pomohli prinesením nepotrebných elektro zariadení.