Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Elektoodpad-Dopad 2

03.05.2019

Je názov projektu, na ktorom sa podieľame spoločne so spoločnosťou SEWA a Živica. V týchto dňoch postupne finišujeme a uskutočňujeme posledné kroky k jeho naplneniu.

Žiaci zapojení do projektu uskutočnili v škole rovesnícke vzdelávanie na tému „Elektroodpad“. Pozisťovali v ktorých prevádzkach sú zberné nádoby na baterky. Poučili aj našich pedagógov, pripravili tzv. „ Akčný deň“. Tento sa uskutočnil 30.4.2019. V rámci neho opäť mohli byť k nám doručené nepotrebné a staré elektrospotrebiče, ktoré následne prevezme spoločnosť SEWA za účelom ich likvidácie. Žiaci  na hodinách pracovali s pracovnými listami s danou problematikou, niektorí si zasúťažili aj v hrách zameraných na tému elektroodpadu.

Touto cestou ďakujeme rodičom a deťom, ktorí pomohli prinesením nepotrebných elektro zariadení.