Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Európsky deň jazykov opäť pestrý a zaujímavý

27.09.2019

Hneď ráno 26.9. smerovali kroky prvostupniarov do knižnice, kde im naši malí herci zahrali anglické divadielko A Present for Miss Jones,

s ktorým nás úspešne reprezentovali na krajskom finálovom kole Jazykového kvetu v Banskej Bystrici. S p. uč. Joachimovou si spoločne  zaspievali pesničku v rôznych svetových jazykoch.  Piataci, šiestaci a siedmaci sa zahrali na jazykových detektívov a počas prestávok hľadali po chodbách školy poukrývané texty v 10 cudzích jazykoch, ktoré mali zároveň identifikovať. Ani oni neboli ochudobnení o  umelecký zážitok v podaní divadelného predstavenia našich  hereckých nádejí z 8. a 9. ročníka, ktorí nás  tiež úspešne reprezentovali na banskobystrickom krajskom finálovom kole Jazykového kvetu . V divadelnom predstavení Don´t keep quiet nás uistili, že šikanovanie v škole sa nesmie tolerovať. Naši najskúsenejší žiaci – ôsmaci a deviataci- pracovali na zaujímavých jazykových projektoch, v ktorých mapovali slávne osobnosti literatúry a hudobného neba, hovoriace rozličnými svetovými jazykmi. Európsky deň jazykov sa na našej škole niesol v znamení rôznorodých aktivít, ktorými sme si pripomenuli interkultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy, ale hlavne chceli motivovať žiakov k osvojovaniu si cudzích jazykov. A my veríme, že sa nám to podarilo.