Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Organizácia vyučovania od 18.1.2021

15.01.2021

Vážení rodičia, na základe usmernení MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že organizácia vyučovania v nasledujúcich dňoch bude nasledovná :

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 18.1.2021

14.01.2021

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Pozdrav od priateľov

11.01.2021

V prvých dňoch tohto roku nás potešil pozdrav od priateľov z poľských Ledzín.

Všetky termíny pohromade

Všetky termíny pohromade

10.01.2021

Stručne a prehľadne. Zhrnuli sme pre Vás termíny a informácie k testovaniu 5 a 9, prijímaciemu konaniu na stredné školy.

TELEVÍZNY ŠKOLSKÝ KLUB JE SPÄŤ AJ V ROKU 2021

08.01.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS,

Všetky novinky

Festival 4 živlov

15.12.2020

Aktivity Amavet klubu č.939, ktorý už dvanásť rokov pracuje pri našej základnej škole pokračujú aj počas tohto náročného obdobia...

Vďaka podpore v rámci grantového programu Asociácie pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, sme ešte v máji  organizovali Videokonferenciu mladých vedátorov, ktorá bola pre najlepších vstupenkou na Festival 4 živlov. Všetky prezentované projekty boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

Najzaujímavejšie  projekty postúpili na online Festival 4 živlov, ktorý sa konal online dňa 28.10.2020.

Náš klub na online súťaži Festival 4 živlov reprezentovala Tamarka Molentová a Leo Gombár. Leov projekt bol ocenený komisiou.

Tu je Tamarkin postreh zo súťaže:

"Na dnešnej videokonferencii Festival 4 živlov sa dokopy zúčastnilo 14 projektov. Dvaja chlapci za mladších žiakov a ostatní za starších žiakov. 7 projektov pracovalo v skupinách. Poslali nám časový harmonogram, ktorý priebežne aktualizovali podľa časového sklzu. Najprv išlo prvých sedem projektov potom nasledovala krátka prestávka a potom sa pokračovalo v ďalších projektoch a po skončení prezentácií sa potom hodinu a pol radila komisia o výsledkoch. Ja som išla po tej prestávke. Mohli sme si pripraviť prezentáciu v Power Pointe ak sme chceli. Na prezentovanie projektu sme mali stanovený 7 minutový limit aj keď niektorým sa to nepodarilo stihnúť do tohto limitu. Keď nás vyzvali na prezentovanie kto mal PowerPointovú prezentáciu si zapol zdieľanie obrazovky a začal prezentovať. Po jeho prezentácii sa začala krátka diskusia o projekte s hodnotiacou komisiou. Pýtali sa nás rôzne otázky a dávali nám rady ako by sme mohli náš projekt ešte vylepšiť. Mne napríklad aj poradili do neho zaradiť zúčtovanie koľko peňazí by sa ušetrilo používaním zmäkčovačov vôd. A nasledoval potom ďalší súťažiaci. V pondelok sme mali skúšobné pripojenie kde sme si skúsili zapnúť mikrofóny, kamery a zdieľanie obrazovky. Zo starších žiakov získali ocenenia asi 7 z toho dvaja špeciálne. A z mladších žiakov získali ocenenie obidvaja chlapci. Mne sa síce ocenenie nepodarilo získať, ale Leo bol úspešnejší."

Tamara Molentová