Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

LEGO deň v ŠKD

LEGO deň v ŠKD

19.10.2021

Takto sme si užívali obľúbenú detskú stavebnicu LEGO v našom školskom klube detí.

Zdravá výživa

Zdravá výživa

18.10.2021

Minulý týždeň sme si pripomenuli Deň zdravej výživy. A takto to prebiehalo v 3.A triede.

Farebná jeseň v našom ŠKD

Farebná jeseň v našom ŠKD

15.10.2021

Jeseň plná farieb inšpirovala k tvorbe deti v našom školskom klube.

Kuchtíci

Kuchtíci

15.10.2021

Po prestávke sa otvára aj záujmová krúžková činnosť. Prichádzajú tiež veľmi obľúbení kuchtíci.

Vesmírne tajomstvá odhalené

Vesmírne tajomstvá odhalené

13.10.2021

Žiaci 4. A triedy odhaľovali vesmírne tajomstvá a záhady.

Všetky novinky

Festival 4 živlov

08.10.2021

Od septembra pracujú žiaci na našej škole okrem klasických záujmových krúžkov aj v krúžkoch #Amavet - Asociácia pre mládež, vedu a techniku v rámci národného projektu

inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností .Cieľom krúžkov je pripraviť žiakov na celoštátnu žiacku vedeckú konferenciu - Festival 4 živlov. Deviataci si vybrali ako nosnú tému vedeckého projektu sysle na Muráni a kedže syslíky na Bielych vodách pri Muráni už spia, tak mladí vedátori zamierili na exkurziu do Rimavskej Soboty, kde sa konala interaktívna výstava Syseľ. Sprevádzal ich Ing. Ervín Hapl, šéf občianskeho združenia Živá planéta. Nazbierali nové poznatky, ktoré budú využívať pri príprave žiackeho vedeckého projektu.