Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Jabĺčková cesta v ŠKD

Jabĺčková cesta v ŠKD

20.09.2019

Dňa 18.9.2019 sa v ŠKD konala už tradičná Jabĺčková cesta.

Plenárne a triedne schôdzky RZ

18.09.2019

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdzky RZ, dňa 26.9.2019 so začiatkom o 15.30 hod. v školskej jedálni.

Školský klub detí privítal jeseň

Školský klub detí privítal jeseň

17.09.2019

Vo štvrtok, 12.9. sme sa s deťmi z nášho školského klubu detí vybrali na vychádzku do okolia školy. Aby sme privítali začínajúcu jeseň a rozlúčili sa s končiacim letom.

Deň otvorených dverí v múzeu Prvého slovenského gymnázia

Deň otvorených dverí v múzeu Prvého slovenského gymnázia

15.09.2019

Vo štvrtok, 12. 9. 2019, sa uskutočnil deň otvorených dverí v múzeu Prvého slovenského gymnázia, ktorého sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka našej školy.

Naše didaktické hry

Naše didaktické hry

12.09.2019

Už prvý školský týždeň sa v rámci vyučovania uskutočnili didaktické hry pre celý 1. stupeň. Využili sme priestory dopravného ihriska v Revúcej, ktoré žiaci už dôverne poznajú z predošlých rokov.

Všetky novinky

Goodbye, boys and girls!

07.06.2019

Začal mesiac jún a žiaci prípravných ročníkov MŠ na Ul. V. Clementisa si už domov niesli svoje prvé vysvedčenia.

Od septembra 2018 sa spolu s učiteľkami ZŠ J. A. Komenského usilovne učili anglický jazyk. Spoločnoť im robili aj priatelia a zvieratká z knihy Little Friends od Susan Iannuzzi.

Malí žiaci získali slovnú zásobu z desiatich tém. Okrem anglických pozdravov spoznali členov rodiny, názvy školských potrieb, farby, hračky, zvládli počítanie do desať, časti tela, oblečenia, názvy ovocia a jedla, časti tváre, názvy zvierat.

Pochvalný list si odniesli za úspešné absolvovanie anglického jazyka, aktivitu, šikovnosť a celoročnú prácu na  vyučovacích hodinách. Malí angličtinári mali veľkú radosť, veď si prebrali svoje prvé vysvedčenie a prišiel ich pozrieť aj Amosko.

Všetkým detičkám MŠ ďakujeme za ich usilovnú prácu v školskom roku 2018/2019,  za to, že nás vítali s úsmevom a chuťou učiť sa. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám MŠ za výbornú spoluprácu, pomoc a príjemnú atmosféru počas vyučovania anglického jazyka.