Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Grécko- perzské vojny v 6. B

10.02.2019

Usilovní žiaci zo 6. B triedy si pripravili pre svojich spolužiakov scénku s názvom Grécko- perzské vojny.

Túto tematiku sa rozhodli spracovať a predstaviť počas hodiny dejepisu, keďže rovnomerný názov mala i téma hodiny. Samotnej dramatizácii predchádzala týždenná príprava.  Žiaci si  na základe naštudovaných informácii o tejto udalosti rozdelili jednotlivé úlohy a napísali si svoj vlastný scenár. Všetko na pozadí dejinných udalostí. Taktiež nezabudli na kostýmy. Vytrvalo nacvičovali každú voľnú chvíľku a výsledok stál naozaj za to. Zážitkové vyučovanie počas dejepisu im umožnilo nielen hlbšie sa zamyslieť nad touto udalosťou v dejinách ľudstva, ale tiež aj pochopiť čo sa skrýva za nácvikom  scénky a aká dôležitá je spolupráca a súdržnosť v triede.

ZS