Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Grécko- perzské vojny v 6. B

10.02.2019

Usilovní žiaci zo 6. B triedy si pripravili pre svojich spolužiakov scénku s názvom Grécko- perzské vojny.

Túto tematiku sa rozhodli spracovať a predstaviť počas hodiny dejepisu, keďže rovnomerný názov mala i téma hodiny. Samotnej dramatizácii predchádzala týždenná príprava.  Žiaci si  na základe naštudovaných informácii o tejto udalosti rozdelili jednotlivé úlohy a napísali si svoj vlastný scenár. Všetko na pozadí dejinných udalostí. Taktiež nezabudli na kostýmy. Vytrvalo nacvičovali každú voľnú chvíľku a výsledok stál naozaj za to. Zážitkové vyučovanie počas dejepisu im umožnilo nielen hlbšie sa zamyslieť nad touto udalosťou v dejinách ľudstva, ale tiež aj pochopiť čo sa skrýva za nácvikom  scénky a aká dôležitá je spolupráca a súdržnosť v triede.

ZS