Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Svetový deň výživy v ŠKD

Svetový deň výživy v ŠKD

21.10.2020

Svetový deň zdravej výživy si deti z ŠKD pripomenuli dňa 15. 10. 2020 aj v popoludňajších hodinách.

16. október – Svetový deň výživy

16. október – Svetový deň výživy

18.10.2020

V tento deň si pripomíname aká dôležitá je pre náš život POTRAVA.

Školské kolo Technickej olympiády

14.10.2020

8.10. 2020 sa konalo školské kolo 11. ročníka Technickej olympiády, do ktorého sa zapojilo 36 žiakov piateho až deviateho ročníka.

Farebný svet jesene

Farebný svet jesene

13.10.2020

Zo stromov padajú listy v jeseni, každý z nich je prekrásne sfarbený. Do žlta, do hneda, do červena, ešte sa niektorý aj zazelená...

Nové opatrenia ministerstva školstva platné od 12.10.2020

12.10.2020

Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020.

Všetky novinky

Informácie k vyučovaniu žiakov od 22. 6. 2020

19.06.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 22.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s  rozhodnutím zriaďovateľa školy – mesta Revúca sa od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ J. A. Komenského aj pre žiakov 6. – 9. ročníka, ak zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole.

Základná škola vrátane ŠKD bude otvorená denne od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka :

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy. Sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú. Pred vstupom do budovy školy žiaci dodržiavajú odstupy, aby sa minimalizoval kontakt medzi nimi.

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, príp. vlhčené utierky a dezinfekčný gel.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Môžete si ho stiahnuť na webovej stránke školy, resp. je k dispozícii do 19.6.2020 vo vstupe do budovy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény.

Organizácia vyučovania  žiakov je podľa zverejneného harmonogramu .

Pri vstupe do budovy bude každý deň prebiehať dezinfekcia rúk všetkých vstupujúcich osôb.

Žiaci sa prezúvajú v šatniach a idú priamo do určených tried.

Nápoje a desiatu si nosí každý žiak z domu.

Žiaci budú mať u seba počas celého dňa 2 rúška, igelitové vrecko na odloženie rúška  a papierové vreckovky.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem miestnosti svojej triedy.

Na obed v ŠJ sa môžu prihlásiť len žiaci, ktorí budú fyzicky prítomní v škole.

Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy je možné spôsobmi známymi z obdobia pred prerušením vyučovania.

Obed môže žiak skonzumovať iba v priestoroch ŠJ . Výdaj do obedárov nie je možný.

Odchod žiaka zo školy zabezpečí rodič tak , ako to bolo v jeho prípade pred prerušením vyučovania.

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení aj  pri odchode žiaka zo základnej školy .