Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Letné prázdniny

07.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Informácie k vyučovaniu žiakov od 22. 6. 2020

19.06.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 22.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s  rozhodnutím zriaďovateľa školy – mesta Revúca sa od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ J. A. Komenského aj pre žiakov 6. – 9. ročníka, ak zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole.

Základná škola vrátane ŠKD bude otvorená denne od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka :

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy. Sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú. Pred vstupom do budovy školy žiaci dodržiavajú odstupy, aby sa minimalizoval kontakt medzi nimi.

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, príp. vlhčené utierky a dezinfekčný gel.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Môžete si ho stiahnuť na webovej stránke školy, resp. je k dispozícii do 19.6.2020 vo vstupe do budovy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény.

Organizácia vyučovania  žiakov je podľa zverejneného harmonogramu .

Pri vstupe do budovy bude každý deň prebiehať dezinfekcia rúk všetkých vstupujúcich osôb.

Žiaci sa prezúvajú v šatniach a idú priamo do určených tried.

Nápoje a desiatu si nosí každý žiak z domu.

Žiaci budú mať u seba počas celého dňa 2 rúška, igelitové vrecko na odloženie rúška  a papierové vreckovky.

Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem miestnosti svojej triedy.

Na obed v ŠJ sa môžu prihlásiť len žiaci, ktorí budú fyzicky prítomní v škole.

Odhlasovanie a prihlasovanie na obedy je možné spôsobmi známymi z obdobia pred prerušením vyučovania.

Obed môže žiak skonzumovať iba v priestoroch ŠJ . Výdaj do obedárov nie je možný.

Odchod žiaka zo školy zabezpečí rodič tak , ako to bolo v jeho prípade pred prerušením vyučovania.

Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení aj  pri odchode žiaka zo základnej školy .