Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Krásny darček od žiakov pre nás učiteľov

04.04.2019

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ / J. A. Komenský/

Žiaci Základnej školy J.A. Komenského pod  vedením školského parlamentu pripravili pre svojich učiteľov  28. 3. už po druhý krát veľmi milé prekvapenie. Darovali svojím pánom a pani učiteľkám darček tým, že  im dopriali oddych a  za nich v tento deň učili. Stali  sa tak na chvíľu učiteľmi a vyskúšali si čo všetko práca učiteľa znamená. A čo zistili ? „ „Učitelia to nemajú s nami, žiakmi veru ľahké.“ Okrem odovzdávania vedomostí, zručností, skúsenosti a starostlivosti o nás, musia mať s nami veľkú trpezlivosť, veď každý z nás je iný jedinečný.

My žiaci im  zo srdca ďakujeme za to, že to všetko tak skvelo zvládajú a dokážu nás s dobrou náladou a patričnou dávkou humoru vzdelávať aj vychovávať.