Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Mladí priatelia prírody vo zvernici Nandraž

29.01.2019

Mladí priatelia prírody a poľovníctva je záujmový krúžok v ZŠ J. A. Komenského, ktorý funguje už štvrtý rok.

Učíme sa spoznávať a chrániť prírodu, starať sa o lesnú zver a vtáčiky v zime atď.   

Tentokrát sme sa vybrali do zvernice Nandraž. Zvernica je ohradené miesto v prírode, ktoré je prispôsobené na chov divej zveri. Vo Zvernici Nandraž chovajú muflóniu, diviačiu, jeleniu a danieliu zver. Vo zvernici sa nachádzajú posedy, krmelce, soliská, niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.

Rodina Mišankovcov z Nandraža nás s úsmevom privítala. Pre deti si pripravili 3 zaujímavé stanovištia. Na prvom stanovišti  si mohli vyskúšať kŕmenie. Do vriec naberali seno, do vedier jadrové krmivo, cukrovú repu a soľ. Potom to odniesli do krmelca a soliska. Na druhom stanovišti sa učili poznávať stopy lesnej zveri a na treťom stanovišti mali pripravené trofeje muflóna, daniela, srnca a jeleňa. Naučili sa aký je rozdiel medzi rohom a parohom. Po zvládnutí všetkých úloh ich čakala odmena, výborné domáce buchty a malý darček pre každého. Najväčšou odmenou by bolo, keby sa nám podarilo nejaké lesné zvieratko vidieť, len to by sme museli byť úplne ticho.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať rodine Mišankovcov a Mestským lesom Revúca s.r.o., že sme sa mohli učiť priamo v prírode o prírode. Ako sa hovorí je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.