Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Športové súťaže v ŠKD

Športové súťaže v ŠKD

22.02.2019

Dňa 18.2.2019 sme si pre naše deti v ŠKD pripravili športové súťaže v našej telocvični.

Malý vedecký park

Malý vedecký park

21.02.2019

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za podporu našej školy. V rámci zamestnaneckého programu sme za poskytnutý finančný príspevok zadovážili hracie vedecké prvky - výklopný labyrint a vzduchové delo.

2. miesto v regionálnom kole

2. miesto v regionálnom kole

20.02.2019

20.2. sa v telocvični GMK v Revúcej konalo regionálne kolo žiačok ZŠ v basketbale.

1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády

18.02.2019

V minulých dňoch sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády

18.02.2019

Máme už aj výsledky okresného kola Biologickej olympiády.

Všetky novinky

Mladí priatelia prírody vo zvernici Nandraž

29.01.2019

Mladí priatelia prírody a poľovníctva je záujmový krúžok v ZŠ J. A. Komenského, ktorý funguje už štvrtý rok.

Učíme sa spoznávať a chrániť prírodu, starať sa o lesnú zver a vtáčiky v zime atď.   

Tentokrát sme sa vybrali do zvernice Nandraž. Zvernica je ohradené miesto v prírode, ktoré je prispôsobené na chov divej zveri. Vo Zvernici Nandraž chovajú muflóniu, diviačiu, jeleniu a danieliu zver. Vo zvernici sa nachádzajú posedy, krmelce, soliská, niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.

Rodina Mišankovcov z Nandraža nás s úsmevom privítala. Pre deti si pripravili 3 zaujímavé stanovištia. Na prvom stanovišti  si mohli vyskúšať kŕmenie. Do vriec naberali seno, do vedier jadrové krmivo, cukrovú repu a soľ. Potom to odniesli do krmelca a soliska. Na druhom stanovišti sa učili poznávať stopy lesnej zveri a na treťom stanovišti mali pripravené trofeje muflóna, daniela, srnca a jeleňa. Naučili sa aký je rozdiel medzi rohom a parohom. Po zvládnutí všetkých úloh ich čakala odmena, výborné domáce buchty a malý darček pre každého. Najväčšou odmenou by bolo, keby sa nám podarilo nejaké lesné zvieratko vidieť, len to by sme museli byť úplne ticho.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať rodine Mišankovcov a Mestským lesom Revúca s.r.o., že sme sa mohli učiť priamo v prírode o prírode. Ako sa hovorí je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.