Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Mladí priatelia prírody vo zvernici Nandraž

29.01.2019

Mladí priatelia prírody a poľovníctva je záujmový krúžok v ZŠ J. A. Komenského, ktorý funguje už štvrtý rok.

Učíme sa spoznávať a chrániť prírodu, starať sa o lesnú zver a vtáčiky v zime atď.   

Tentokrát sme sa vybrali do zvernice Nandraž. Zvernica je ohradené miesto v prírode, ktoré je prispôsobené na chov divej zveri. Vo Zvernici Nandraž chovajú muflóniu, diviačiu, jeleniu a danieliu zver. Vo zvernici sa nachádzajú posedy, krmelce, soliská, niekoľko prírodne vytvorených bahnísk, ktoré slúžia aj ako prírodné napájadlá pre zver.

Rodina Mišankovcov z Nandraža nás s úsmevom privítala. Pre deti si pripravili 3 zaujímavé stanovištia. Na prvom stanovišti  si mohli vyskúšať kŕmenie. Do vriec naberali seno, do vedier jadrové krmivo, cukrovú repu a soľ. Potom to odniesli do krmelca a soliska. Na druhom stanovišti sa učili poznávať stopy lesnej zveri a na treťom stanovišti mali pripravené trofeje muflóna, daniela, srnca a jeleňa. Naučili sa aký je rozdiel medzi rohom a parohom. Po zvládnutí všetkých úloh ich čakala odmena, výborné domáce buchty a malý darček pre každého. Najväčšou odmenou by bolo, keby sa nám podarilo nejaké lesné zvieratko vidieť, len to by sme museli byť úplne ticho.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať rodine Mišankovcov a Mestským lesom Revúca s.r.o., že sme sa mohli učiť priamo v prírode o prírode. Ako sa hovorí je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.