Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Naša dažďová záhrada

23.06.2019

12. júna za prítomnosti pani prednostky MsÚ Ing. Evy Kučerákovej, vedúceho referátu školstva pána Ing. Igora Kvetka, PhD., riaditeľov miestnych škôl, hostí sme v našom meste,

v areáli Základnej školy J. A. Komenského otvorili unikát – dažďovú záhradu.

V rámci programu "Klíma nás spája", ktorý zastrešuje občianske združenie Živica – centrum environmentálnej a etickej výchovy, sa už niekoľko rokov realizuje projekt budovania dažďových záhrad v školách po celom Slovensku. V tomto školskom roku 2018-2019 sa to podarilo  Základnej škole J. A. Komenského , jednej z desiatich,  podporených sumou 1000 € od donora tejto aktivity – dm drogerie markt. Prvé výkopové práce začali v marci, potom práce  zdržalo daždivé počasie  a tak sa s  prácami končilo až koncom mesiaca máj. Okrem vybudovania samotnej dažďovej záhrady si v základnej škole dali hlavne za cieľ ukázať  deťom a možno aj obyvateľom mesta, že k udržateľnosti rýchlo meniacej sa  klímy môžeme prispieť malými krokmi aj my. Každá dažďová záhrada má mnoho úloh, tu je  niekoľko z nich :

 – zadržiavanie vody v mieste kde spadla,

- spomaľovanie  odtoku vody  do kanalizácie,

- filtrovaniu vody od nebezpečných látok,

- ochladzovaniu klímy,

-zabezpečovanie  výparu a zároveň  sa stáva  miestom pre život rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Ukazuje naším mladým ľuďom, že s meniacou sa klímou sa dá bojovať a dá sa to aj malými krokmi, akým je aj táto záhrada.

Poďakovanie, patrí všetkým ktorí  pri budovaní záhrady pomáhali a to : Živica, dm drogerie markt, p. Ján Šofranko, p. Vladimír Beňo, p. Vladimír Ferdinandy, RZ pri  ZŠ J. a. Komenského , p. Ervin Hapl, p. RNDr. Hana Dorčáková, a iní. Poďakovanie patrí aj učiteľom, prevádzkovým zamestnancom, pracovníkom v malých obecných službách a tiež žiakom školy.