Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Naša firma

14.01.2019

Býva dobrou tradíciou, že na našej škole pracuje cvičná školská firma.

Tohto roku je to JA Firma Gemeration, ktorá sa dňa 14. januára 2019 zišla na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení, aby jej členovia odsúhlasili stanovy, podnikateľský a finančný plán, podľa ktorého bude v priebehu školského roka tvrdo pracovať, aby v konečnom dôsledku dosiahla zisk. 

V závere zasadnutia akcionári nešetrili chválou na adresu prezentačných schopností vystupujúcich a taktiež spokojnosťou nad kvalitou zodpovedaných otázok.