Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Naše účelové cvičenie

09.09.2019

V PIATOK 6.9.2019 sme vyučovanie strávili v prírode. Žiaci druhého stupňa našej školy sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vybrali do areálu STRELNICE Revúca,

kde absolvovali účelové cvičenie. Po úvodnom poučení nás čakal presun  do peknej okolitej prírody. Po príchode na miesto sme si trocha vydýchli, občerstvili sa a začali plniť pripravené úlohy. Pre žiakov boli pripravené tieto stanovištia: hod na cieľ, prenos raneného, orientácia v prírode, ochrana a poznávanie prírody, telesná zdatnosť-výdrž na hrazde. V prestávke do odchodu si žiaci vyplnili svoj voľný čas rôznymi športovými aktivitami. Tesne pred záverom účelového cvičenia si navzájom ročníky zmerali sily v preťahovaní sa lanom. Po vydarenom dni sme sa popoludní  plní zážitkov  vrátili do našej školy.