Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Geografická olympiáda - školské kolo

01.12.2021

V minulých dňoch sa konalo školské kolo Geografickej olympiády.

XIX. Deň štúrovskej poézie

30.11.2021

26.11.2021 sa konal online XIX. Deň štúrovskej poézie - regionálnej recitačnej súťaže.

Okresné kolo Technickej olympiády

29.11.2021

25. 11. 2021 sa konalo okresné kolo 12. ročníka Technickej olympiády,

Červené stužky

Červené stužky

27.11.2021

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

Jazykový kvet - školské kolo

26.11.2021

24.11. sa uskutočnilo školské kolo Jazykového kvetu.

Všetky novinky

Objavy v knižnom svete

12.11.2021

Dňa 25. októbra 2021 sme si v rámci projektu: „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice,“ realizovaného k Medzinárodnému dňu školských knižníc i v našej škole tento deň pripomenuli.

Celé naše dopoludnie  sa nieslo v duchu témy: „Objavy v knižnom svete, objavovanie nových žánrov v literatúre.“ Po privítaní sme začali naše putovanie, ktoré nás viedlo po stopách školskej knižnice  ako aj jednotlivých žánrov v literatúre.

Hneď v úvode si žiaci 8. B  triedy vyskúšali skupinovú prácu, počas ktorej vytvárali brainstorming na tému kniha a knižnica.  Počas tejto aktivity boli žiaci tvoriví, kreatívni a plní nápadov. Vytvorili zaujímavé spojenia slov, ktoré následne prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Každá skupina si zvolila jedného hovorcu, ktorý prezentoval nápady za všetkých. Nasledoval rozhovor a reflexia so spolužiakmi: „Ako sa im táto aktivita páčila? Či ich zaujala alebo aj nezaujala? Ako sa pri prezentovaní cítili?“ Najviac ich zaujala tvorba nápadov na tému kniha a knižnica, počas tejto časti aktivity sa cítili najlepšie.

Ďalšou zastávkou našich objavov v knižnom svete  bolo čítanie ukážok z  vybraného textu od spisovateľky E. Rúčkovej – Žuvačkový kráľ. Ukážky, ktoré  žiaci  čítali boli rozdelené na úvod a záver. Žiaci si všímali jazyk autorky, ktorý použila ako charakterizačný  prostriedok postáv. Ďalšej sa zameriavali na charakteristiky žánru dievčenského románu, ktoré vyplývali z textu. Z hľadiska slovnej zásoby slová išlo v texte hlavne o slangové slová, ktorými sa autorka snažila priblížiť a charakterizovať mladých ľudí, ktorí v románe vystupujú. Slová, ktoré nepoznali alebo boli pre nich nezrozumiteľné  sme si spoločne vysvetlili. Po prečítaní textov nasledovali otázky: „Ako žila hlavná hrdina Zoja? Aký bol jej vzťah k ocovi? Ako sa cítila, keď spoznala Adama? Čo pre ňu znamenala venčeková slávnosť?“ Toto všetko a mnoho ďalších otázok a podnetov vzbudzovalo záujem u  našich žiakov o text od E. Rúčkovej Žuvačkový kráľ.

Ďalej  žiaci 8. ročníka pokračovali v skupinovej práci, ktorá spočívala v rozvíjaní slovnej zásoby, predstavivosti, kreativity a tvorivosti. Žiaci boli rozdelení do skupín po 4 žiakov. Každá skupina dostala  za úlohu prepísať záver príbehu o Zoji, tak by jej príbeh bol žánrom detektívky. Pred začiatkom aktivity sme si so žiakmi vymedzili charakteristiky žánrov románu a detektívky.  Nasledovalo písanie, prezentácia textov. Každá skupina mala svojho hovorcu, ktorý za ňu prečítal záver príbehu..

 V závere nášho Medzinárodného dňa školských knižníc bol každý spokojný a plný zážitkov čomu nasvedčovala aj živá diskusia, ktorá sa rozpútala na konci nášho knižného putovania. Aj takýmto spôsobom si totiž žiaci prehĺbili svoju tvorivosť, fantáziu a kreativitu s poznatkami z literárnej výchovy.