Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 25. 1. 2018

20.01.2021

Aj budúci týždeň sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas tohto aktuálneho.

Pozdrav od priateľov

11.01.2021

V prvých dňoch tohto roku nás potešil pozdrav od priateľov z poľských Ledzín.

Všetky termíny pohromade

Všetky termíny pohromade

10.01.2021

Stručne a prehľadne. Zhrnuli sme pre Vás termíny a informácie k testovaniu 5 a 9, prijímaciemu konaniu na stredné školy.

TELEVÍZNY ŠKOLSKÝ KLUB JE SPÄŤ AJ V ROKU 2021

08.01.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS,

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

31.12.2020

Na základe Rozhodnutia ministra školstva z 11.12.2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 vo všetkých základných a stredných školách uskutočnia v termíne od 21.decembra 2020 do 8. januára 2021.

Všetky novinky

Organizácia vyučovania od 25. 1. 2021

21.01.2021

Vážení rodičia, na základe informácií ministra školstva Vám oznamujeme, že organizácia vyučovania aj v nasledujúcom týždni od 25. 1. 2021 bude rovnaká, ako v tomto týždni :

Vyučovanie pre všetky ročníky ZŠ bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou vzdelávania z domu .

Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov ZŠ.

Školský klub detí bude v prevádzke denne od 6.45 hod. do 15.45 hod.  pre prihlásené deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov u ktorých nie je možnosť pracovať z domu.

Rodičia, ktorí majú o túto službu záujem nech kontaktujú triedneho učiteľa svojho dieťaťa.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie, ústretovosť a porozumenie. Žiakov nabádame k zodpovednej príprave na vyučovanie.

Veríme, že sa situácia  bude zlepšovať a budeme sa postupne stretávať v škole.

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy