Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Aktuálny oznam k vyučovaniu od 22.03.2021

09.04.2021

Od 22.03. 2021 bude v ročníkoch 1.- 4. ZŠ pre žiakov zabezpečené prezenčné vyučovanie.

Veľkonočná súťaž - VYHODNOTENIE

Veľkonočná súťaž - VYHODNOTENIE

07.04.2021

V rámci Detskej atletiky sa uskutočnila Veľkonočná výtvarná súťaž v tvorbe omaľovaniek.

Európsky kvíz o peniazoch

01.04.2021

Minulý týždeň sa chlapci z 9.B zapojili do Európskeho kvízu o peniazoch. V národnom kole bolo vyše 900 zúčastnených.

Úspech našich matematikov

31.03.2021

16.3.2021 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády, kategórie Z9.

Jan Amos Komenský

28.03.2021

Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa narodil pred 429 rokmi, 28. marca 1592.

Všetky novinky

Aktuálny oznam k vyučovaniu od 22.03.2021

09.04.2021

Od 22.03. 2021 bude v ročníkoch 1.- 4. ZŠ pre žiakov zabezpečené prezenčné vyučovanie.

Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka k návratu do školy od 22.03.2021.

Upozornenie : Pri nástupe do školy budeme vyžadovať čestné vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe.

Príloha : Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Pre žiakov ISCED 2 / 5. - 9. ročník / pokračuje dištančné vyučovanie.

Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov ZŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie, ústretovosť a porozumenie. 

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy