Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Čitateľský maratón 2019

Čitateľský maratón 2019

19.03.2019

V našej základnej škole býva dobrým zvykom pripomenúť si Marec – mesiac knihy tvorivými aktivitami, ktoré rozvíjajú čitateľské schopnosti a zručnosti našich žiakov a zároveň podporujú kladný vzťah ku knihám.

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

19.03.2019

Za účasti troch družstiev ZŠ sa 19.3.2019 konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

Ď A K U J E M E

19.03.2019

Darí sa nám vďaka Vám všetkým držať krok s najaktívnejšími. Nie je nič stratené, celkovo môžeme vyhrať aj keď nebudeme v hlasovaní prví. Komisia hodnotí celkovú aktivitu školy. SME HRDÍ NA NAŠU ŠKOLU.

" Naša " KALOKAGATIA 2019

" Naša " KALOKAGATIA 2019

15.03.2019

Naším športovcom sa darí a dokázali to aj počas Zimnej KALOKAGATII 2019.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

15.03.2019

A máme už aj výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019.

Všetky novinky

PLES PRÍŠER

24.10.2018

Dňa 17. októbra 2018 členovia našej školskej - JA firmy Gemeration pod vedením pani učiteľky Hlávekovej

zorganizovali pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa Ples príšer, ktorý má na našej škole dlhoročnú  tradíciu. Pripravili pre nich zaujímavé súťaže, za ktoré boli odmenení, napiekli sladké a slané pečivo, pripravili tombolu a tiež špeciálne odmeny pre najkrajšie masky, ktoré vyberala odborná komisia.

Veríme, že sa všetkým náš Ples páčil a ďakujeme rodičom a deťom, ktorí sa ho zúčastnili. Poďakovanie patrí aj pánovi Kontúrovi, ktorý prispel cenami do tomboly.

                                                                                              Kristína Ferdinandy, 9.B trieda