Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Pochvala pre slniečka

10.02.2019

Nielen v základných školách sa žiaci tešili z polročného vysvedčenia.

Aj v materskej škole na Ulici V. Clementisa nastal čas na úprimnú radosť,  detský úsmev a dobrú náladu. Budúci školáci sa počas školského roka 2018/ 2019  usilovne vzdelávajú v oblasti cudzieho /anglického/ jazyka, a tak na nich čakala zaslúžená pochvala. V prvom polroku si žiaci MŠ odniesli pochvalné listy za usilovnú prácu na vyučovacích hodinách anglického jazyka. O tom, že pracovali naozaj svedomito, svedčí päť prebratých lekcií z knihy Little Friends od Susan Iannuzzi. Zvládli základné slovíčka z oblastí: pozdravy, škola, rodina, farby, hračky. Naučili sa počítať do desať a spievať niekoľko pekných, anglických piesní. Ďakujeme všetkým detičkám za ich usilovnosť a pozornosť. Pani učiteľkám z prípravných ročníkov MŠ za výbornú spoluprácu.

                                                         Učitelia 1.stupňa ZŠ J. A. Komenského