Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

14.09.2021

S novým školským rokom prichádzajú aj záujmové krúžky. Tu je aktuálna ponuka.

Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

02.09.2021

Ako všetky školy, tak aj naša základná škola dnes otvorila svoje brány. Do školských lavíc zasadlo 462 žiakov, v 20 triedach, z toho 3 triedy prvého ročníka.

Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

30.08.2021

Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hod. pre žiakov I. stupňa a o 10:00 pre žiakov II. stupňa ZŠ.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

27.08.2021

Pozývame Vás na otvorenie školského roka 2021/2022 vo štvrtok 2.9.2021 o 9:00 hod. pre žiakov 1. - 4. ročníka a o 10:00 hod. pre žiakov 5. - 9. ročníka v areáli školy.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

26.08.2021

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

Všetky novinky

Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

30.08.2021

Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9:00 hod. pre žiakov I. stupňa a o 10:00 pre žiakov II. stupňa ZŠ.

Pri  nástupe  do  školy  predkladajú  žiaci  Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti  /prekladá  sa  tiež vždy  pri prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dní - vrátane víkendov a sviatkov/ a tiež Oznámenie o výnimke z karantény /pokiaľ  ju  spĺňajú/.

Vyhlásenie a oznámenie je možné podať aj elektronicky cez portál EDUPAGE, v prípade potreby sú tlačivá k dispozícii vo vstupe do budovy školy a tiež  na web stránke školy - na konci tohto oznamu.

Testovanie žiakov je dobrovoľné a to pre prihlásených žiakov na PCR testy kloktaním, resp.  domáce antigénové samotesty.

Testovanie rodičov sa nevyžaduje.

Stravovanie žiakov. Zápisný lístok na obedy dostanú žiaci od triedneho učiteľa pri nástupe do školy 2. septembra. Obedy v školskej jedálni sú naďalej bezplatné pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov rodičov, ktorí si neuplatňujú daňový bonus. Pre ostatných žiakov je strava spoplatnená. Bližšie informácie sú v zápisnom lístku, ktorý je tiež zverejnený na web stránke školy - na konci tohto dokumentu. Zápisný lístok na stravovanie odovzdajú žiaci svojmu triednemu učiteľovi 3. septembra 2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Dokumenty k stiahnutiu :

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Zápisný lístok na stravovanie

Čestné vyhlásenie - daňový bonus