Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Organizácia vyučovania od 18.1.2021

15.01.2021

Vážení rodičia, na základe usmernení MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že organizácia vyučovania v nasledujúcich dňoch bude nasledovná :

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 18.1.2021

14.01.2021

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Pozdrav od priateľov

11.01.2021

V prvých dňoch tohto roku nás potešil pozdrav od priateľov z poľských Ledzín.

Všetky termíny pohromade

Všetky termíny pohromade

10.01.2021

Stručne a prehľadne. Zhrnuli sme pre Vás termíny a informácie k testovaniu 5 a 9, prijímaciemu konaniu na stredné školy.

TELEVÍZNY ŠKOLSKÝ KLUB JE SPÄŤ AJ V ROKU 2021

08.01.2021

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS,

Všetky novinky

Pozdrav od priateľov

11.01.2021

V prvých dňoch tohto roku nás potešil pozdrav od priateľov z poľských Ledzín.

TU je pozdrav od pani riaditeľky SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr. 4 Im. SWIETEJ BARBARY W LEDZINACH.

Ďakujeme. ZŠ 

Preklad :

Vážený pán riaditeľ!

 

Minulý rok oplýval neobvyklým dianím a zavírením, ktoré zmenili veľa v živote miliónov ľudí. Je to čas reflexií, zamyslení, hodnotení, aj plánov do budúcnosti. Pre Vašu školu to bol rok výnimočný, jubilejný, rok – 40.výročia založenia školy J.A. Komenského. V minulom roku taktiež sme mali výročie – 12. výročie našej spolupráce.

V tomto významnom roku vám želáme aby vás sprevádzal nehasnúci elán v realizácii cieľov a zámerov. Žiakom nech dovolí na stále zdokonaľovanie, obohacovanie vedomostí a zručností.

Učiteľom zase dodáva síl v dobrom vzdelávaní a rozširovaní horizontov nasledujúcich pokolení.

Želáme, aby Vaša škola naďalej ostala miestom nášho partnerstva, ďalšej spolupráce a nádhernej, optimistickej atmosféry, miestom, do ktorého sa vždy  milo navracia a spomína.

Vedeniu školy, učiteľom, všetkým pracovníkom, žiakom a ich rodičom želáme všetko dobré, vytrvalosť a odvahu pri realizácii ďalších ambicióznych plánov v roku  2021. Nasledujúce desaťročie nech prinesie veľa úspechov a radosti zo vzdelávania nasledujúcich mladých generácií.

 

S úprimným pozdravom 

Maria Horst