Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

27.11.2020

Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.

Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov

25.11.2020

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou.

Robot Photon v službách nášho školského klubu detí

Robot Photon v službách nášho školského klubu detí

24.11.2020

Photon je svetovo prvou robotickou hračkou, ktorá sa dokáže zdokonaľovať spoločne s deťmi.

POMÔŽ NÁM S VIANOČNÝM POZDRAVOM

POMÔŽ NÁM S VIANOČNÝM POZDRAVOM

23.11.2020

Blíži sa čas Vianoc a my hľadáme mladých umelcov, ktorí by nám pomohli vytvoriť Vianočný pozdrav ministra školstva.

Oslavujeme

Oslavujeme

19.11.2020

Pandy tešia tento týždeň našich kamarátov - škôlkarov.

Všetky novinky

Prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa

10.11.2020

Vyučovanie žiakov 1. stupňa pokračuje po ukončených jesenných prázdninách od 10.11.2020 /utorok/ prezenčnou formou – dochádzkou do základnej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

Školská jedáleň bude v prevádzke.

Školský klub detí bude v prevádzke denne tak ako doteraz :

Ranný ŠKD : 6:45 – 7:30 hod.

Popoludňajší ŠKD : do 16.00 hod.

Ranný filter :

Pred vstupom do ranného ŠKD.

Pred prvou vyučovacou hodinou : 7:30 – 7:45 hod.

Nezabudnite deťom podpísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré odovzdajú pri vstupe do budovy pri rannom filtri. Vyhlásenie o bezinfekčnosti je na k stiahnutiu na internetovej stránke školy, resp. bude k dispozícii v utorok 10.11.2020 pri vstupe do budovy.

Ak ste pri testovaní obdržali pozitívny výsledok testu Vy alebo Vaše dieťa, informujte, prosím, triedneho učiteľa Vášho dieťaťa resp. vedenie školy podľa usmernenia MŠVVaŠ :

"Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára."

Ďakujeme.

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti