Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

27.11.2020

Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.

Ministerstvo tvorí databázu 1 000 video hodín pre školy a žiakov

25.11.2020

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou.

Robot Photon v službách nášho školského klubu detí

Robot Photon v službách nášho školského klubu detí

24.11.2020

Photon je svetovo prvou robotickou hračkou, ktorá sa dokáže zdokonaľovať spoločne s deťmi.

POMÔŽ NÁM S VIANOČNÝM POZDRAVOM

POMÔŽ NÁM S VIANOČNÝM POZDRAVOM

23.11.2020

Blíži sa čas Vianoc a my hľadáme mladých umelcov, ktorí by nám pomohli vytvoriť Vianočný pozdrav ministra školstva.

Oslavujeme

Oslavujeme

19.11.2020

Pandy tešia tento týždeň našich kamarátov - škôlkarov.

Všetky novinky

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

a tri mesiace domáceho sa chýli ku koncu, je tu záver školského roka 2019 – 2020, rok ktorý sa kvôli koronavírusu iste zapíše do histórie i do nášho povedomia na celý život. Máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia, dni domácej školy  a usilovnej práce. S veľkým očakávaním pretáčame list v kalendári, kde nás víta júl a po ňom august, mesiace našich letných prázdnin.

Nemusím hovoriť, že najväčší pokrok v tento špecifický školský rok, urobili naši najmladší v žiackom kolektíve – prváci. Prelúskať abecedu, zvládnuť počítanie, a učiť sa to niekoľko mesiacov spolu na diaľku, naučiť sa čo sa v škole smie a čo nesmie, zistiť ako sa dostať do učebne angličtiny alebo kam odniesť tanier v jedálni a pritom nič z neho nevyliať.

Ďakujem ich pani učiteľkách a vychovávateľkám za trpezlivú a obetavú prácu.

Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom, ktorí pripravovali našich deviatakov na vstup na stredné školy. Im prajem, aby na svoju základnú školu nezabudli, šírili svojimi vedomosťami jej dobré meno a hlavne nech sa im všetky ciele a predsavzatia ktoré si dnes kladú splnia.

Ďakujem aj všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, asistentom  a pánom učiteľom za trpezlivosť, snahu inšpirovať a motivovať žiakov k čo najlepším výsledkom v tomto  tak ťažkom školskom roku. Pracovali sme niekoľko posledných mesiacov na diaľku – on –line. Na čo sme nikto z nás neboli dostatočne pripravení. Preto všetkým, ktorí sa na dištančnom vzdelávaní podieľali patrí moje obrovské poďakovanie – učiteľom , žiakom, ale aj ich rodičom, ktorí nás učiteľov zastupovali, pomáhali nám a mali to mnoho krát ťažké, lebo niesli na pleciach veľkú ťarchu starostlivosti o svoje rodiny.

Rovnako ďakujem nepedagogickým zamestnancom za  ich každodennú prácu, za to, že naša škola vďaka nim fungovala a bola priestorom, kde sa cítime príjemne a bezpečne.

 

Osobitne ďakujem pani učiteľke Majke Chrapánovej, ktorá dnešným dňom odchádza do dôchodku. Prežila v našej škole veľmi veľa krásnych rokov. Veľká vďaka za jej pedagogickú činnosť, za jej obrovskú podporu športu.  Prajem jej zaslúžený oddych a dni naplnené pohodou, optimizmom a radosťou zo života.

 

Lúči sa s nami aj pani učiteľka Zuzka Almáši, ktorá odchádza mimo nášho mesta. Ďakujeme jej za celé obdobie pôsobenia v našej škole a prajeme veľa úspechov v novom pôsobisku.

 

Netrpezlivo už určite všetci čakáte, aby ste dostali do rúk vysvedčenia a vykročili v ústrety prázdninám.

 

Keďže tento rok, ako som už spomínal bol úplne  iný ako roky predchádzajúce, aj koniec roka je samozrejme iný. Pochvaly za vzorný prospech, za vzorné správanie,  za vzornú reprezentáciu, za rôzne školské aktivity – zber gaštanov, zber papiera,  a celý rad ďalších vám rozdajú vaši triedni učitelia. Tento rok bude udelených aj veľké množstvo pochvál pre vašich rodičov -  učiteľov . Bohužiaľ bolo udelených aj niekoľko pokarhaní za porušovanie školského poriadku.

 

Najvyššie ocenenia školy si dnes prevezmú nasledovní žiaci :

Cena riaditeľa školy : Róbert Biž

Cena absolventa školy : Milan Bukóci, Ema Kováčová

Cena reprezentanta školy : Matúš Juríček, Timea Velková, Nina Natália Vavreková, Lucia Ďurišková

 

Všetkým menovaným blahoželám.

 

Milí žiaci, o pár minút dostanete do rúk vysvedčenie za šk. rok 2019 – 2020.  Dúfam, že u viacerých bude prevládať pocit spokojnosti. Ale možno niekomu napadne aj myšlienka – mohol som na sebe pracovať viac.

 

Nie je nič horšie ako ľahostajnosť, keď nám nezáleží na vlastnom výsledku a neúspech pripisujeme iným, nie sebe.

Netrpezlivo už určite všetci čakáte, aby ste dostali do rúk vysvedčenia a vykročili v ústrety prázdninám. Aby sa tak mohlo stať, predávam slovo svojim kolegom v triedach a teším na spoločné stretnutie už dúfam v klasickom školskom roku 2020-2021.