Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Letné prázdniny

12.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

 

Tohto procesu sa zúčastnili všetci deviataci. Rozlúčka s pedagogickým zborom a prevádzkovými zamestnancami prebehla v porovnaní s ostatnými rokmi, netradične... bez účasti  žiakov nižších ročníkov.

Obdobie základnej školy sa v živote človeka vyskytuje iba jedenkrát. Toho si boli  vedomí aj  žiaci a žiačky, ktorí predniesli prítomným učiteľom rozlúčkovú báseň a ďakovné príhovory hlavne smerom k svojim bývalým a súčasným triednym učiteľom. Základná škola im dala základy vzdelania, na ktorých môžu potom postaviť pyramídu.

V škole spoznali skvelých ľudí, s ktorými nadviažu celoživotné priateľstvá. S kamarátmi všetko išlo ľahšie. Všetko má svoj začiatok i koniec. Ale to,  čo vyzerá ako koniec, môže byť iba začiatok. Dnes sa mnohým zdá, že sa všetko končí. Je predsa koniec školského roka. Končí sa učenie, skoré vstávanie. Končia sa desiatky iných vecí: ukončilo sa aj vyučovanie formou dištančného a online vyučovania. Stretli sme sa s ním prvýkrát, ale sme bohatší o skúsenosti s ním - žiaci a aj učitelia.  Možno si niektorí vydýchli, že tohto školského roka odpadlo Testovanie 9 a na stredné školy sa dostali bez prijímacích skúšok, len na základe priemeru známok. Ale na svoju Alma mater nikdy nezabudnú !