Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Aktuálny oznam k vyučovaniu od 22.03.2021

09.04.2021

Od 22.03. 2021 bude v ročníkoch 1.- 4. ZŠ pre žiakov zabezpečené prezenčné vyučovanie.

Veľkonočná súťaž - VYHODNOTENIE

Veľkonočná súťaž - VYHODNOTENIE

07.04.2021

V rámci Detskej atletiky sa uskutočnila Veľkonočná výtvarná súťaž v tvorbe omaľovaniek.

Európsky kvíz o peniazoch

01.04.2021

Minulý týždeň sa chlapci z 9.B zapojili do Európskeho kvízu o peniazoch. V národnom kole bolo vyše 900 zúčastnených.

Úspech našich matematikov

31.03.2021

16.3.2021 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády, kategórie Z9.

Jan Amos Komenský

28.03.2021

Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa narodil pred 429 rokmi, 28. marca 1592.

Všetky novinky

Súťaž Junior Internet

09.03.2021

Kategória Junior Text je určená pre autorov, ktorí radi píšu. Prihlásiť môžu text na vyhlásenú tému, ktorá sa mení v každom ročníku súťaže. Téma pre rok 2021: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

 Prihlásený text môže byť spracovaný ako esej, báseň, rozprávanie či úvaha a pod., štýl je ľubovoľný. Pre úspech je dôležité nielen vedieť napísať zaujímavý a jedinečný text, ale aj preukázať schopnosť ho uverejniť v online priestore. Každý ročník je venovaný určitej téme, na ktorú sa text píše.

Tu je príspevok Barborky Reviľákovej z 8.C

 

 

Čo je veda?

Veda je ucelený systém overených poznatkov o konkrétnej realite, ktoré sú usporiadané do logického systému a boli získané pomocou vedeckých metód.

Vplyv vedy

Vplyv vedy na náš každodenný život je neprehliadnuteľný. Či už ide o teoretické poznanie, ktoré veda poskytuje, alebo o technológie, ktoré sú na ňom založené, súčasná veda preniká mnohorakými spôsobmi do rôznych oblastí nášho života. Informácie o Zemi a jej mieste v Slnečnej sústave či našej galaxii, poznatky o genetickom pôvode niektorých ochorení, ale aj poznatky o vplyve rodinného prostredia na náš vývin, či poznatky o našej minulosti, o našich predkoch a ich kultúrnej a politickej histórií – tie všetky dokumentujú, ako veľmi sú naše presvedčenia o svete a spoločnosti formované výsledkami vedeckého bádania tej či onej disciplíny. Podobne – a vari ešte v zjavnejšej podobe – to platí o technológiách rozličného charakteru, od čoraz automatizovanejších dopravných prostriedkov, cez telekomunikačné technológie, diagnostické zariadenia až po špecializovanú techniku. Všetky tieto prostriedky, ktoré denne využívame, fungujú vďaka aplikácií teoretického poznania, ktoré je plodom vedeckého výskumu.

 

Čo si myslím o vede ja?

Veda je očarujúci smer. Každý deň prekvapujú vedci z celého sveta novými objavmi, ktoré menia svet. Pokroky vo vede menia náš svet neuveriteľnou rýchlosťou. Podľa mňa je veda užitočná, no veľakrát aj nebezpečná. Nepáči sa mi, že v niektorých výskumoch sa testuje na zvieratách. Technologické pokroky nahrádzajú osobný kontakt medzi ľuďmi. Niekedy sa rodina, susedia, priatelia navštevovali a debatovali. Dnes sa rodiny rozpadávajú, susedia sa nenávidia. A vinník? Tým je technológia. Všetko má však svoje pozitíva a negatíva.

 

Ako nám môže pomôcť veda?

Veda nám pomáha v rôznych disciplínach. Či je veda potrebná? Keby svet bol bez vedy, nemali by sme žiadne lieky, žiadne technické vymoženosti, žiadne poznatky z medicíny, chémie alebo biológie. Aktuálne na celom svete ide hlavne o potrebu zvládnuť  pandémiu koronavírusu. Vedci vytvorili testy na koronavírus, vakcíny, lieky a taktiež  objavujú nové mutácie vírusu a snažia sa odpovedať aj na to, ako sa šíri.

 

Čo môže veda urobiť pre spoločnosť?

Posledné mesiace preukázali, že veda a výskum sú nevyhnutne potrebné a významné oblasti ľudskej činnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života.  Uvedomili sme si silu, ktorá sa skrýva v ľudskom ume, inteligencii, čo všetko majú odborníci, výskumníci a vedci v rukách. Ukázalo sa v plnej šírke, ako sú veda a výskum nevyhnutné pre ľudstvo, pre spoločnosť.

Barbora Reviľáková, 8. C