Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Sopky očami detí alebo hodina Geografie trochu inak

28.01.2019

V našej Základnej škole J. A. Komenského sme uskutočnili projektové, zážitkové vyučovanie na hodine Geografie v 5. A triede.

Ich úlohou bolo zrealizovať počas celého týždňa model sopky. Aj takto sme si chceli spestriť našu vyučovaciu hodinu a inšpirovať žiakov, ktorí si vytvorili svoj vlastný model. Na tvorbu sopky  žiaci  použili rôzne druhy materiálov ako napr.  sadru, plastelínu, sladké a slané cesto a iné podľa ich vlastnej fantázie. Sladké cesto ako model sopky  sme mali možnosť aj ochutnať vo forme torty  vďaka žiačke Natálii Dunajskej. Týmto sa chceme poďakovať aj ostatným žiakom za výnimočné a tvorivé znázornenie ich modelov sopiek.