Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Letné prázdniny

07.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Statky- zmätky v Ženskom zákone

30.10.2019

V našej škole je už dobrou tradíciou, že si každoročne pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

Inak tomu nebolo ani tento školský rok. V pondelok sme sa zišli v školskej čitárni, kde sa uskutočnila akcia k 145. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.

 Po privítaní nasledovala krátka hudobná ukážka, ktorú si pre nás pripravila žiačka 7.B triedy Saška Hamarová. Potom sme sa oboznámili s prezentáciou, z ktorej sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o živote a tvorbe Jozefa Gregora Tajovského. Následne sme si pozreli krátke pásmo z príbehu Statky-zmätky, ktoré si pre nás pripravili žiaci 7. ročníka Saška Hamarová, Peťka Jankóšiková a Kristián Varga. Neskôr sme si vypočuli úryvok z príbehu Do konca.

Na záver sme si dali krátky kvíz. Všetci sme sa zo života a tvorby Jozefa Gregora Tajovského dozvedeli veľa a odchádzali sme s príjemným pocitom.