Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Čitateľský maratón 2019

Čitateľský maratón 2019

19.03.2019

V našej základnej škole býva dobrým zvykom pripomenúť si Marec – mesiac knihy tvorivými aktivitami, ktoré rozvíjajú čitateľské schopnosti a zručnosti našich žiakov a zároveň podporujú kladný vzťah ku knihám.

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej mladších žiačok ZŠ

19.03.2019

Za účasti troch družstiev ZŠ sa 19.3.2019 konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

Ď A K U J E M E

19.03.2019

Darí sa nám vďaka Vám všetkým držať krok s najaktívnejšími. Nie je nič stratené, celkovo môžeme vyhrať aj keď nebudeme v hlasovaní prví. Komisia hodnotí celkovú aktivitu školy. SME HRDÍ NA NAŠU ŠKOLU.

" Naša " KALOKAGATIA 2019

" Naša " KALOKAGATIA 2019

15.03.2019

Naším športovcom sa darí a dokázali to aj počas Zimnej KALOKAGATII 2019.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

15.03.2019

A máme už aj výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019.

Všetky novinky

V karnevalovom rytme

25.02.2019

Minulý týždeň sa v Základnej škole J. A. Komenského niesol v karnevalom rytme. Začal prípravou karnevalovej sály – našej vynovenej a krásne vyzdobenej školskej jedálne.

Výzdobu na jednotku zvládli naše pani vychovávateľky za výdatnej pomoci našich najmenších zo školského klubu detí.

Najskôr do vyzdobenej školskej jedálne prezlečené za všelijaké masky zavítali naši najmladší žiaci.  Mohli sme stretnúť zvieratká, čarodejnice, upírov, vodníka, ako aj veľa iných krásnych masiek. Rodičia prejavili úžasnú kreativitu pri ich vymýšľaní. Tri najkrajšie masky zvolili rodičia. Vyhral vodník v studni, na druhom mieste pavúk a na treťom lienka, ktorí dostali aj krásne odmeny. Deti si užili diskotéku, balónový tanec, metlový tanec a stoličkový tanec. Najviac ich však potešila tombola a každé dieťa si odnieslo aspoň malú výhru. Poďakovanie patrí skvelým rodičom – teraz v úlohe sponzorov - manželom Kontúrovcom, Ferdinandyovcom a Ďurjančíkovcom. Po našich najmladších žiakoch navštívili našu školu a hlavne našu karnevalovú miestnosť naši priatelia, detí z blízkej materskej školy na ulici Clementisovej. Pre mnohých z nich to bolo zároveň aj prvé stretnutie so základnou školou, ale veríme, že aj nie posledné, veď onedlho je tu zápis do 1. ročníka základných škôl.