Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Vážení rodičia, milí kolegovia, milí žiaci !

13.04.2020

Už je to mesiac, čo sme neplánovane a nechtiac, opustili školské lavice a školské budovy a odišli sme sa učiť domov.

Dňa 16. marca sa naša škola, ako aj všetky školy v našej republike z dôvodu šíriacej pandémie museli uzavrieť. Aj keď sa naša škola uzavrela, vyučovanie samozrejme neskončilo, len sa presunulo do domácností našich žiakov a učiteľov. Začalo on-line vyučovanie. Zapli sme notebooky, internet, mobilné telefóny a škola pokračuje, ale už ako  on-line škola.

Veľké poďakovanie patrí vám rodičia, ktorí ste sa stali zo dňa na deň  učiteľmi, asistentami učiteľov a pomáhate nám učiteľom pri vzdelávaní vašich detí – našich žiakov. Okrem každodennej  starostlivosti o chod domácnosti, chodenia do práce, pomáhate každý deň svojim deťom zvládať nástrahy učenia, pomáhate im s domácimi projektami, riešite nástrahy a funkčnosť  digitálnych technológii . Snažíte sa  byť v on-line  kontakte s nami -  učiteľmi.

Veľké poďakovania patrí  aj všetkým pedagogickým zamestnancom našej školy – učiteľom, asistentom, vychovávateľkám školského klubu detí, všetkým,  ktorí zo dňa na deň naštartovali on-line vyučovanie, a to aj vďaka tomu, že digitálne technológie nie sú im cudzie. Ich domácnosti sa stali možno na dlhší čas školskými kabinetmi, v ktorých pripravujú učebné materiály, projekty, videá,  aby ich mohli prostredníctvom internetu  doručiť svojim žiakom. Poďakovanie im patrí aj za to, že v týchto ťažkých časoch sú tu pre svojich žiakov, ktorých takto na diaľku vedú, usmerňujú a pomáhajú riešiť nástrahy týchto dní.

Poďakovanie patrí aj našim žiakom, a je ich  veľká väčšina, ktorí aktívne spolupracujú na diaľku so svojimi učiteľmi. Komunikujú, vypracovávajú úlohy, riešia projekty, spracúvajú videá a sú denne v on-line kontakte so svojimi učiteľmi.

S blížiacim sa  sviatkom jari, prajem všetkým učiteľom, žiakom a rodičom ich príjemné prežitie v kruhu najbližších, veľa zdravia, šťastia, pohody. A samozrejme počas jarných prázdnin, všetci učitelia, žiaci a rodičia oddychujeme. Vypíname on-line školu a zapíname ju až po prázdninách.

Keď v týchto náročných časoch budeme držať spolu, keď budeme aj naďalej aktívne spolupracovať všetko zvládneme a iste sa všetci raz stretneme v našej základnej škole.

 

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy