Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Prihlášky na stredné školy

03.04.2020

Zverejňujeme základné informácie, ako postupovať s prihláškami na stredné školy.

Prihlášky, zápisné lístky, ako aj overené diplomy máme pripravené.

 

Riadime sa aktuálnymi pokynmi z ministerstva školstva :

 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

 

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

 

Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

 

Záujemcovia o štúdium na osemročnom gymnáziu, nech daný záujem potvrdia mailom :

e-mail : zskomre@zskomre.edu.sk  do 8.4.2020 resp. telefonicky na čísle : 0901 712 936

                                                                                                                                             

Rodičia si môžu prihlášky na kontrolu a podpis , vyzdvihnúť dňa 22. 4. 2020 – 9.00 – 11.00 v budove školy  samozrejme pri dodržaní hygienických a protiepidemiologických opatrení / regulovaný vstup do budovy školy, vstup iba s rúškom, rukavicami a k podpisu prevzatia prihlášky si prosíme doniesť vlastné pero /.

 

Ak by bol v prihláške chybný údaj, poprosíme  chybu nahlásiť na  e- mail:  profantova@zskomre.sk, alebo telefonicky 0915812304 do 27.4.2020. Pre novú prihlášku si môžete prísť 29.4. od 9:00 do 11:00. Chybnú prihlášku netreba nosiť. Prevzatie novej – opravenej prihlášky samozrejme len  pri dodržaní hygienických a protiepidemiologických opatrení / regulovaný vstup do budovy školy, vstup iba s rúškom, rukavicami a k podpisu prevzatia novej – opravenej prihlášky si prosíme  doniesť vlastné pero/.

Prihlášku poprosíme si dôkladne skontrolovať, hlavne údaj s adresou zákonného zástupcu. Telefónne číslo a e-mail je nepovinný údaj. Keď sú údaje v poriadku, poprosíme prihlášku podpísať rodičom aj žiakom. Lekár prihlášku tento rok neoveruje. Takto skontrolovanú a podpísanú  prihlášku doručte späť do školy dňa 6. 5. 2020 – 9.00 – 11.00 znovu za dodržania už spomínaných hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Ďakujeme, že akceptujete sprísnené opatrenia, sú z dôvodu ochrany zdravia nás všetkých navzájom.

V prípade zmeny nariadení zo strany ministerstva Vás budeme informovať na stránkach školy, ako aj inými dostupnými prostriedkami !!!

Vedenie ZŠ