Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

VIDEOKONFERENCIA mladých vedátorov

02.04.2020

Milí žiaci,mnohí z vás si isto pamätajú našu vlaňajšiu súťaž -Konferenciu malých vedátorov.

Projekt, v ktorom ste si stanovili a riešili problém súvisiaci s témou Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Stanovili ste si tému, cieľ, abstrakt, pomôcky....Výsledkom boli veľmi zaujímavé práce, ktoré ste mali možnosť prezentovať v školskej čitárni. Vzniklo vyše dvadsať zaujímavých panelových prezentácií. Najlepšie z nich sme vybrali a boli sme ich predstaviť na celoslovenskej súťaži v Bratislave - na Festivalel štyroch živlov.
V tomto čase, keď sme nútení byť doma, vám ponúkame možnosť opäť popustiť uzdu svojej fantázii a vytvoriť obdobný projekt. Tému si môžete vybrať. Môžete sa inšpirovať aj na stránke Amavetu, ktorý danú súťaž zaštituje, alebo na stránkach youtube.com, ako aj na rôznych iných stránkach so žiackymi pokusmi.
Keďže nemáme možnosť robiť prezentácie na posteroch k tomu určených, môžete ich robiť na rôzne kartóny, nástenky a pod.
Jednotlivé povinné časti posterov môžete napísať aj rukou, nakresliť...
Kedykoľvek môžete problémy konzultovať s učiteľom, ktorý vám bude s projektom – po dohode, pomáhať. Váš učiteľ vám pomôže ajs výberom témy, keď žiadnu vhodnú neviete vymyslieť.
A keď bude projekt hotový, nafoťte ho, natočte k nemu krátke video s vašou prezentáciou a pošlite ho svojej pani učiteľke.
Najlepších vyhodnotíme a autori sa budú môcť opäť zúčastniť dvojdňového pobytu v Bratislave, kde budú mať možnosť podeliť sa so svojím projektom so žiakmi z celého Slovenska. Termín bude posunutý na budúci školský rok.
V prílohe nájdete podrobné pokyny k samotnej realizácii.
Všetci zúčastnení okrem pocitu z dobre vykonanej práce dostanú aj veľkú jednotku – samozrejme započítanú v novom školskom roku 
Tešíme sa na všetky projekty.