Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Športové súťaže v ŠKD

Športové súťaže v ŠKD

22.02.2019

Dňa 18.2.2019 sme si pre naše deti v ŠKD pripravili športové súťaže v našej telocvični.

Malý vedecký park

Malý vedecký park

21.02.2019

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za podporu našej školy. V rámci zamestnaneckého programu sme za poskytnutý finančný príspevok zadovážili hracie vedecké prvky - výklopný labyrint a vzduchové delo.

2. miesto v regionálnom kole

2. miesto v regionálnom kole

20.02.2019

20.2. sa v telocvični GMK v Revúcej konalo regionálne kolo žiačok ZŠ v basketbale.

1. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády

18.02.2019

V minulých dňoch sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.

1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády

18.02.2019

Máme už aj výsledky okresného kola Biologickej olympiády.

Všetky novinky

Zahraniční lektori opäť v našej škole

28.01.2019

Minulý týždeň žiaci aj pedagógovia našej školy zažili naozaj netradičný týždeň.

Po vlaňajšom úspešnom zapojení sa do projektu Educate Slovakia, sme aj tento rok privítali na našej škole dvoch sympatických mladých dobrovoľníkov z ďalekej Indonézie -  Aidillu Dashyfu a Ghibrana Fahrezu, ktorí  sa prostredníctvom rôznych aktivít na hodinách anglického jazyka zamerali nielen na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, ale aj na upevnenie ich sebavedomia a možností lepšej sebaprezentácie, ako aj na trénovanie tímovej práce. Okrem času, stráveného na hodinách, naši žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych stretnutí, počas ktorých sme našim lektorom sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej blízkeho okolia, ako aj našu regionálnu kultúru a tradície.  Ich kamarátsky prístup podporil v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a zábran a veríme, že komunikácia medzi nimi bude pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom e –mailov, alebo sociálnych sietí. Aj takouto formou zážitkového vyučovania chceme na našej škole viesť žiakov k tolerancii, spoznávaniu rôznych kultúr a hlavne motivovať ich k učeniu sa cudzích jazykov.