Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

A niečo na letné čítanie ... magic 7

06.07.2019

Všetkým naším priaznivcom - letné číslo nášho školského časopisu magic 7.

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

Naši najlepší v školskom roku 2018/2019

02.07.2019

Počas slávnostného ukončenia školského roku sme aj teraz udeľovali naše najvyššie ocenenia.

 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/19

01.07.2019

Po desiatich mesiacoch usilovnej práce nadišiel túžobne očakávaný posledný deň v škole.

Výlet 4.A triedy

Výlet 4.A triedy

28.06.2019

Veľmi pekný výlet v prírode si užili aj žiaci 4. A triedy so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou.

 6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

6.B na výlete – noc v Hvezdárni Rožňava

28.06.2019

Prišli sme, stanovali sme, drevo zbierali sme,opekali sme,

Všetky novinky

Zahraniční lektori opäť v našej škole

28.01.2019

Minulý týždeň žiaci aj pedagógovia našej školy zažili naozaj netradičný týždeň.

Po vlaňajšom úspešnom zapojení sa do projektu Educate Slovakia, sme aj tento rok privítali na našej škole dvoch sympatických mladých dobrovoľníkov z ďalekej Indonézie -  Aidillu Dashyfu a Ghibrana Fahrezu, ktorí  sa prostredníctvom rôznych aktivít na hodinách anglického jazyka zamerali nielen na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, ale aj na upevnenie ich sebavedomia a možností lepšej sebaprezentácie, ako aj na trénovanie tímovej práce. Okrem času, stráveného na hodinách, naši žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych stretnutí, počas ktorých sme našim lektorom sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej blízkeho okolia, ako aj našu regionálnu kultúru a tradície.  Ich kamarátsky prístup podporil v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a zábran a veríme, že komunikácia medzi nimi bude pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom e –mailov, alebo sociálnych sietí. Aj takouto formou zážitkového vyučovania chceme na našej škole viesť žiakov k tolerancii, spoznávaniu rôznych kultúr a hlavne motivovať ich k učeniu sa cudzích jazykov.