Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Veľkonočné prázdniny

20.04.2019

Veľkonočné prázdniny - 18.4. – 23.4.2019. Vyučovanie podľa platného rozvrhu bude pokračovať od stredy 24.4.2019

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

Plavecký kurz žiakov 5. ročníka

20.04.2019

V dňoch 8. až 12. apríla sa konal I. turnus plaveckého kurzu žiakov 5. ročníka v Gymnáziu Martina Kukučína . Po veľkonočných prázdninách bude pokračovať II. turnus.

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

Revúcke chodecké preteky - 1.ročník

19.04.2019

Po niekoľkotýždňových prípravách nastal dlho očakávaný deň konania 1.ročníka Revúckych chodeckých pretekov, ktoré organizoval Atletický oddiel ISKRA pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, CVČ Revúca a Mesto Revúca.

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

Hviezdoslavov Kubín 2019 – regionálne kolo

18.04.2019

Stalo sa tradíciou, že sa úspešne zúčastňujeme regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Medzníky 2. svetovej vojny

Medzníky 2. svetovej vojny

18.04.2019

17. 4. sa konala v CVČ v Revúca súťaž žiakov základných škôl - Medzníky 2. svetovej vojny.

Všetky novinky

Zahraniční lektori opäť v našej škole

28.01.2019

Minulý týždeň žiaci aj pedagógovia našej školy zažili naozaj netradičný týždeň.

Po vlaňajšom úspešnom zapojení sa do projektu Educate Slovakia, sme aj tento rok privítali na našej škole dvoch sympatických mladých dobrovoľníkov z ďalekej Indonézie -  Aidillu Dashyfu a Ghibrana Fahrezu, ktorí  sa prostredníctvom rôznych aktivít na hodinách anglického jazyka zamerali nielen na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, ale aj na upevnenie ich sebavedomia a možností lepšej sebaprezentácie, ako aj na trénovanie tímovej práce. Okrem času, stráveného na hodinách, naši žiaci a učitelia zažili nezabudnuteľné chvíle neformálnych stretnutí, počas ktorých sme našim lektorom sprostredkovali zaujímavosti Revúcej a jej blízkeho okolia, ako aj našu regionálnu kultúru a tradície.  Ich kamarátsky prístup podporil v deťoch snahu komunikovať v angličtine bez obáv a zábran a veríme, že komunikácia medzi nimi bude pokračovať aj v budúcnosti prostredníctvom e –mailov, alebo sociálnych sietí. Aj takouto formou zážitkového vyučovania chceme na našej škole viesť žiakov k tolerancii, spoznávaniu rôznych kultúr a hlavne motivovať ich k učeniu sa cudzích jazykov.