Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6. do 12.6.2020

05.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám časový a priestorový harmonogram vyučovania od 8.6 do 12.6.2020. Každý deň začíname postupne od 7.15 hod. do 7.40 hod. a končíme postupne od 15.45 hod. do 16.20 hod..

Informácie k vyučovaniu žiakov od 1. 6. 2020

25.05.2020

Vážení rodičia, postupne Vás budeme informovať o podrobnostiach k vyučovaniu žiakov od 1.6. 2020. V prípade zmien a doplnkov, budeme informácie AKTUALIZOVAŤ.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka 1. - 5. ročníka - NOVÉ

21.05.2020

Vážení rodičia, pri nástupe žiaka 1.6.2020 na vyučovanie bude potrebné zákonným zástupcom predložiť vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

Chystáme sa do školy

20.05.2020

Vážení rodičia, v súvislosti s prípravou na otvorenie škôl pre žiakov 1.- 5. ročníka od 1.6.2020, si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu o nástup Vášho dieťaťa opäť do školy

2. miesto - krajské kolo biologickej olympiády

17.05.2020

15. mája sa konalo dištančne Krajské kolo 54. ročníka biologickej olympiády kategórie C.

Všetky novinky

Záujmové krúžky v novom školskom roku

04.09.2019

Milí žiaci, aj v novom školskom roku Vám ponúkame širokú ponuku záujmových krúžkov.

Okrem tradičných krúžkov, do ktorých je potrebné odovzdať vzdelávací poukaz,dávame do pozornosti nové krúžky v rámci národných projektov. Sú zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a môžete sa v nich pripravovať aj na matematické, recitačné a programátorské súťaže. Krúžky budú realizované od októbra a budú otvorené pri minimálnom počte 10 prihlásených žiakov. Vzdelávacie poukazy dostanete v prvých vyučovacích dňoch a odovzdať ich prosíme triednym učiteľom čo najskôr.