Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok


Predmetová komisia prírodovedných predmetov
 

Predseda predmetovej komisie: Ing. Renáta Pavlikovská


Členovia: Mgr. Emil Valko, Mgr. Janka Rošková, Mgr. Ivan Pipasík, Mgr. Jana Vavreková, RNDr. Ľubica Profantová, PaedDr. Erik Švec, Mgr. Mariana Pomajová, PaedDr. Ľubomíra Hláveková, Mgr. Peter Bolaček
 

Predmetová komisia spoločensko - vedných predmetov
 

Predseda predmetovej komisie: Mgr. Viera Suchá


Členovia: PhDr. Alena Guliariková, Mgr. Janka Koreňová, Mgr. Simona Kovaľčíková, Mgr. Ingrid Šavlíková

 

Predmetová komisia cudzích jazykov
 

Predseda predmetovej komisie: PaedDr. Ľubomíra Hláveková


Členovia: Mgr. Mária Chrapánová, Mgr. Zuzana Kovaľová, Ing. Gabriela Simanová, Mgr. Erika Krbavcová, Ing. Alena Kvetková

 

Predmetová komisia výchovných predmetov
 

Predseda predmetovej komisie: Mgr. Mária Chrapánová


Členovia: Mgr. Ivan Pipasík, PaedDr. Erik Švec, Mgr. Erika Krbavcová, Mgr. Ingrid Šavlíková, Mgr. Zuzana Almáši, Mgr. Peter Bolaček, Mgr. Danica Hudecová, Mgr. Pavel Bodnár, Mgr. Simona Šavlíková

 

Predmetová komisia MZ

 

Predseda predmetovej komisie : Mgr. Katarína Valašteková

Členovia: Mgr. Adriana Ružiaková, Mgr. Lucia Medvecová, Mgr. Anna Joachimová, Mgr. Ľubica Bižová, Mgr. Beáta Zacharová, Mgr. Eva Molentová, Mgr. Agáta Vargová,  Mgr. Natália Dzurová, Mgr. Demianová

 

Predmetová komisia ŠKD

 

Predseda predmetovej komisie: Lýdia Zenková

Členovia:  Monika Eštvančíková, Mgr. Adriana Ružiaková, Mgr. Zuzana Klimeková, Mgr. Jarmila Rojáková