Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2017/2018

Päťboj mladšieho žiactva - Majstrovstvá Slovenska

Lucia Ďurišková - 6. miesto 

Majstrovstva Slovenska staršieho žiactva 

Roman Krokavec - 2. miesto 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo

Helena Slivenská - 1. miesto - 3. kategória

Petra Jankošíková - 1. miesto - 2. kategória

Viktória Kováčová - 1. miesto - 1. kategória

Ema Adamová - 2. miesto - 2. kategória

Natália Liptáková - 2. miesto - 1. kategória

Martina Halušková - 3. miesto - 2. kategória

Horehronské hry 

Lucia Ďurišková - 1.  miesto - skok do diaľky

Nina Natália Vavreková - 2. miesto - hod kriketkou

Roman Krokavec - 2. miesto - 60 m

Alexandra Štempelová - 2. miesto - chôdza na 1 000 m

Lucia Ďurišková - 2. miesto - 60 m

Róbert Biž, Milan Smolko, Lukáš Kilik, Tomáš Galovič - 3. miesto - štafeta 60 m 

Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu mladšieho žiactva a prípraviek

Nina Natália Vavreková - 2. miesto -  vrh guľou

Nina Natália Vavreková - 3. miesto - hod kriketovou loptičkou

Cezpoľný beh - obvodné kolo

družstvo dievčat - 1. miesto

družstvo chlapcov - 2. miesto

družstvo dievčat - 3. miesto

Matej Paluš - 2. miesto

Tamara Molentová - 3. miesto

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - regionálne kolo

Helena Slivenská - 3. miesto - 3. kategória

Basketbal chlapci - okresné kolo

1. miesto

Basketbal dievčatá - okresné kolo

3. miesto

Bedminton chlapci dievčatá - obvodné kolo

2. miesto - chlapci

2. miesto - dievčatá

Technická olympiáda - školské kolo

Kategória A

1. miesto  - K. Revesz

2. miesto - M. Medvec

3. miesto - D. Kóre

Kategória B 

1. miesto - H. Slivenská

2. miesto - D. Slivenská

3. miesto - R. Biž

Detský štafetový cezpoľný beh - krajské kolo

3. miesto - Ninka Vavreková, Lucka Ďurišková, Martin Siman a Marián Antal. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Nikola Máliková

2. miesto - Pavlína Derdáková

3. miesto - Nikola Kubusová

Detská atletika - 2. kolo - krajské kolo

2. miesto - družstvo A

5. miesto - družstvo B

Jazykový kvet 2018 - školské kolo

1. kategória :

Natália Liptáková - 1. miesto

Hana Holešová - 2. miesto

Eliška Beňušová - 3. miesto

2. kategória :

Daniela Ďurišková - 1. miesto

Sandra Glucknerová - 2. miesto

Adam Plaušák - 3. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo

kategória F:
 
Šimon Slivenský - 1. miesto
Nina Natália Vavreková - 2. miesto
 
kategória E:
 
Candelaria Fumero-Diaz - 1. miesto
Ema Kováčová - 2. miesto
 
kategória D :
 
Samuel Novysedlák - 1. miesto
Roman Pavlikovský - 2. miesto
 
kategória C:
 
Kristína Kiselová - 1. miesto
Peter Pipasík - 2. miesto
 
Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo
 
kategória 1A :
 
Eva Candelária Fumereo Diaz - 1. miesto
Milan Bukóci - 2. miesto
Adam Palušák - 3. miesto
 
kategória 1B :
 
Patrícia Hudecová - 1. miesto
Nikola Kubusová - 2. miesto
Nina Vrancová - 3. miesto
 
Stolný tenis žiakov ZŠ
 
družstvo chlapcov - 1. miesto
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
 
Nikola Máliková - 1. miesto
 
Technická olympiáda - okresné kolo
 
Helena Slivenská - 1. miesto
 
Futsal - obvodné kolo
 
družstvo chlapcov - 4. miesto
 
Streľba zo vzduchovky - obvodné kolo
 
Nina Natália Vavreková - 1. miesto
 
Tamara Molentová - 2. miesto
 
Alexandra Štempelová - 3. miesto
 
družstvo mladších žiakov - 1. miesto
 
Olympiáda ľudských práv - školské kolo
 
Kristína Kiselová - 1. miesto
 
Nikola Máliková - 1. miesto
 
Martina Kováčiková - 2. miesto
 
Filip Špak - 3. miesto
 
Michaela Galovičová - 3. miesto
 
Pytagoriáda - školské kolo
 
Helena Slivenská, Roman Pavlikovský, Natália Liptáková, Martin Kuchta, Marko Kilik - 1. miesto
 
Tomáš Kudlák, Ema Kováčová, Hana Bottová - 2. miesto
 
Leonard Erik Gombár, Eva Candelária Fumero - Diaz - 3. miesto
 
Geografická olympiáda - škoslké kolo
kategória 5. ročník :
Uhľár Jakub - 1. miesto
Peter Levický - 2. miesto
Diana Slivenská - 3. miesto
kategŕia 6. - 7. ročník :
Eva Candelária Fumero-Diaz - 1. miesto
Tamara Molentová - 2. miesto
Róbert Biž - 3. miesto
kategória 8. - 9. ročník :
Natália Máliková - 1. miesto
Diana Dorčáková - 2. miesto
Marek Medvec - 3. miesto
 
Halové majstrovstvá kraja mladších žiakov a prípraviek
 
Nina Natália Vavreková - 1. miesto - vrh guľou
Zuzana Kiselová - 2. miesto - vrh guľou
Matej Hudec - 3. miesto - 1000 m
Alexandra Hižnayová - 4, miesto - 600 m
Lucia Ďurišková - 5. miesto - 60 m
Nina Natália Vavreková - 5. miesto  - 1500 m
Miška Hudecová - 5. miesto - 1000 m
Miška Hudecová - 5. miesto - diaľka 
Miroslav Ferenc - 5. miesto - 60 m prekážky
Tomáš Galovič - 5. miesto - 1000 m
Peter Levický - 5. miesto - 1000 m chôdza
Marian Antal  -  6. miesto - 60 m
Jakub Šturmankin - 6. miesto - skok do výšky 
Martin Siman - 8. miesto - 600 m 
Leo Kapusta - 8. miesto - 1000 m
Bianka Čipková  - 10. miesto - vrh guľou  
 
Olympiáda va anglickom jazyku - okresné kolo
 
kategória 1A
Eva Candelária Fumero Diaz - 2. miesto
 
Halové majstrovstvá kraja východ
 
Nina Natália Vavreková - 1. miesto - vrh guľou
Zuzana Kiselová - 2. miesto - vrh guľou
Alexandra Hižnayová - 1. miesto - 600 m
Sára Krštieňová - 2. miesto - skok do diaľky
Roman Krokavec - 3. miesto - skok do diaľky
Marian Antal - 3. miesto - 60 m
 
Florbal žiakov ZŠ - obvodné kolo
 
1. miesto 
 
Šaliansky Maťko - okresné kolo 
 
Eliška Beňušová - 1. miesto
Ema Adamová - 1. miesto 
 
Florbal žiačok ZŠ - obvodné kolo
 
1. miesto
 
Volejbal dievčat ZŠ - obvodné kolo
 
3. miesto 
 
Dejepisná olympiáda - okresné kolo 
 
Kategória C : 
 
1. miesto - Kristína Kiselová
 
Kategória E : 
 
Fumero Diaz Eva Candelária
 
Volejbal chlapci - obvodné kolo
 
1. miesto
 
Majstrovstvá SR v atletike žiačok
 
3. miesto - Nina Natália Vareková - vrh guľou
 
Olympiáda ľudských práv - okresné kolo
 
2. miesto - Kristína Kiselová
 
Volejbal chlapci - regionálne kolo
 
1. miesto
 
Jazykový kvet - semifinále - krajské kolo
 

1. kategória - anglický jazyk - poézia a próza - prevzatá tvorba 

2. miesto - Natália Liptáková 

2. kategória - anglický jazyk - poézia a próza - prevzatá tvorba 

1. miesto - Daniela Ďurišková

1. kategória - anglický jazyk - dráma - prevzatá tvorba 

1. miesto - divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského

2. kategória - anglický jazyk - dráma - prevzatá tvorba

2. miesto - divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského

 

Vybíjaná diečat - okresné kolo

1. miesto

 

Florbal chlapci - regionálne kolo

2. miesto

 

Florbal dievčatá - regionálne kolo

2. miesto 

 

Basketbal chlapci - regionálne kolo

2. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

I. kategória - próza

1. miesto - Eliška Beňušová 

2. miesto - Andrea Fečkaninová

2. miesto - Tibor Pavlík 

3. miesto - Tomáš Zachar

I. kategória - poézia

1. miesto - Hana Marta Holešová 

2. miesto - Tomáš Alex Gombár 

3. miesto - Viktória Kováčová 

 

Pytagoriáda - obvodné kolo

kategória P8 : 

1. miesto - Roman Pavlikovský

kategória P7 : 

1. miesto - Ema Kováčová

kategória P6 : 

2. miesto - Marko Kilik

3. miesto - Šimon Slivenský

kategória P5 : 

4. miesto - Martin Kuchta

6. miesto - Tomáš Kudlák

kategória P4 : 

3. miesto - Natália Liptáková

kategória P3 : 

3. miesto - Matej Hudec 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Poézia

2. kategória :

1. miesto - Erik Leonard Gombár

2. miesto - Barbora Reviľáková

3. kategória :

1. miesto - Helena Slivenská

Próza

2. kategória :

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Daniela Ďurišková

2. miesto - Martina Raganová

3. miesto - Michaela Hudecová

3. miesto - Petra Jankošíková

3. kategória :

1. miesto - Michaela Galovičová

 

Vybíjaná mladších žiačok ZŠ - regionálne kolo

1. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Poézia - 1. kategória

1. miesto - Hana Marta Holešová

Poézia - 2. kategória

3. miesto - Erik Leonard Gombár

Poézia - 3. kategória

3. miesto - Helena Slivenská

Próza - 1. kategória

1. miesto - Eliška Beňušová

Próza - 2. kategória

2. miesto - Tamara Molentová

Próza - 3. kategória

2. miesto - Michaela Galovičová

 

11. ročník stolnotenisového turnaja Jelšava

2. miesto družstvo chlapcov