Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2018/2019

1. kolo FLORBALL SK LIGA

1. miesto - chlapci

1. miesto - dievčatá

Cezpoľný beh - okresné kolo

1. miesto - Molentová Tamara, Ďurišková Lucia, Vavreková Nina Natália

2. miesto - Štempelová Alexandra, Hudecová Michaela, Alexandra Hižnayová

3. miesto - Biž Róbert, Medvec Marek, Škorňa Dávid

1. miesto Molentová Tamara

2. miesto - Ďurišková Lucia

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Viktória Kováčová

2. miesto - Petra Hudecová

3. miesto - Marco Tatarko

2. kategória :

1. miesto - Ema Adamová

2. miesto - Lucia Brdárska

3. kategória :

1. miesto - Timea Velková

2. miesto - Helena Slivenská

3. miesto - Daniela Ďurišková

Horehronské hry

1. miesto - Lucia Ďurišková - 60 m

1. miesto - Lucia Ďurišková - skok do diaľky

1. miesto - Kornélia Chlebušová - skok do výšky

1. miesto - Nina Natália Vavreková - kriketka

2. miesto - Miroslav Ferenc - kriketka

2. miesto - Dávid škorňa - skok do diaľky

3. miesto - Róbert Biž - 800 m

3. miesto - starší žiaci - štafeta - 4 x 60 m

3. miesto - mladšie žiačky - štafeta - 4 x 60 m

Vybíjaná - okresné kolo

4. miesto

Detský štafetový beh - krajské kolo

4. miesto

Stolný tenis - obvodné kolo

4. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Helena Slivenská

2. miesto - Veronika Tardová

2. miesto - Zuzana Kiselová

2. miesto - Michaela Galovičová

Bedminton - obvodné kolo 

2. miesto - družstvo chlapcov 

3.  miesto - družstvo dievčat

Technická olympiáda - školské kolo

Kategória A :

1. miesto - Milan Smolko

2. miesto - Dávid Eštvančík, Milan Bukóci

3. miesto - Róbert Biž

Kategória B :

1. miesto - Adam Kotlarčík

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Samuel Kuchta 

2. kolo FLORBALL SK LIGA

1. miesto - dievčatá

4. miesto - chlapci

Basketbal dievčatá - obvodné kolo

1. miesto

Dejepisná olympiáda - školské kolo

9. ročník - kategória C

1. miesto Lukáš Micski 

2. miesto Marek Medvec 

8. ročník -  kategória D

1. miesto Eva Candelaria Fumero-Diaz 

2. miesto Róbert Biž 

7. ročník – kategória E

1. miesto Jakub Slivenský 

2. miesto Marko Kilík 

6. ročník – kategória F

1. miesto Alexandra Hamarová 

2. miesto Petra Jankóšiková 

Jazykový kvet 2018 - školské kolo

Kategória ISCED 1

1. miesto - Hana Holešová

2. miesto - Ema Hviščová

3. miesto - Matej Meriač

Kategória ISCED 2

1. miesto - Daniela Ďurišková

2. miesto - Žaneta štítnická, Daniel Halúpka

3. miesto - Eva Candelária Fumero - Diaz

Olympiáda SJL - okresné kolo

2. miesto - Michaela Galovičová

Futsal - obvodné kolo

2. miesto

Olympiáda ANJ - školské kolo

1. miesto - Adam Palušák

2. miesto - Daniela Ďurišková

3. miesto - Samuel Kuchta

1. miesto - Patrícia Hudecová

2. miesto - Róbert Humeník

3. miesto - Eva Fumero-Diaz

Technická olympiáda - okresné kolo

1. kategória : 

1. miesto - Adam Kotlarčík

2. kategória : 

1. miesto - Róbert Biž, Lukáš Berzéty

Spajkyho krajský pohár

1. miesto

4. miesto

FLL - LEGO - krajské kolo

8. miesto

Geografická olympiáda - školské kolo

kategória - 8. - 9.

1. miesto . Helena Slivenská

2. miesto - Róbert Biž

kategória - 7. - 6.

1. miesto - Jakub Šturmankin

2. miesto - Tamara Molentová

kategória - 5.

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Hana Bottová

Krajská strelecká liga

1. miesto

2. miesto

Streľba zo vzduchovky - obvodné kolo

1. miesto - starší žiaci

2. miesto - mladší žiaci

1. miesto - Róbert Biž

1. miesto - Nina Natália Vavreková

2. miesto - Alexandra Štempelová

2. miesto - Michal Biž

3. miesto - Tamara Molentová

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

1. miesto - Candy Fumero Diaz, Ema Kováčová

2. miesto - Zuzana Kiselová, Helena Slivenská

3. miesto - Veronika Tardová, Peter Viest, Samuel Čellár, Anina Fumero Diaz, Sandra Glucknerová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

kategória 1B

3. miesto - Patrícia Hudecová

Šaliansky Maťko 2019 - okresné kolo

II. kategória

3. miesto - Miroslav Zavacký

III. kategória

1. miesto - Daniela Ďurišková

Robohranie 2019

3. miesto - Leonard Erik Gombár, Milan Bukóci

Matematická olympiáda  - okresné kolo

kategória Z5

1. miesto - Natália Liptáková

Florbal žiačok ZŠ - obvodné kolo

2. miesto

Florbal žiakov ZŠ - obvodné kolo

1. miesto

Technická olympiáda - krajské kolo

4. miesto - Róbert Biž, Lukáš Berzéty

2. kolo - FLORBALL SK LIGA - krajské kolo

3. miesto - dievčatá

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

kategória D

1. miesto - Eva Candelária Fumero-Diaz

Biologická olympiáda - okresné kolo

kategória C - projektová časť

1. miesto - Michaela Galovičová

Basketbal dievčat ZŠ  - regionálne kolo

2. miesto

Volejbal chlapci ZŠ - obvodné kolo

3. miesto