Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Horehronské atletické hry

1. miesto - družstvo ZŠ

Cezpoľný beh - okresné kolo

1. miesto - družstvo dievčat

1. miesto - družstvo chlapcov

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A

1. miesto - Marewk Gomori

2. miesto - Samuel Kuchta

3. miesto - Dávid Haviar

kategória B

1. miesto - Maxim Mandalík

2. miesto - Barbora Reviľáková

3. miesto - Matej Hudec

Najzručnejší žiak základných škôl regiónu - regionálne kolo

1. miesto - Róber Biž

Basketbal chlapci - okresné kolo

1. miesto

Bedminton dievčatá - okresné kolo

3. miesto

Jazykový kvet - školské kolo

I. kategória Poézia a próza          

1. miesto: Hana Holešová                                                              

2. miesto: Jakub Oravec                                                             

3. miesto: Emma Šeševičková

II. kategória Poézia a próza        

1. miesto: Daniela Ďurišková                                                             

2. miesto: Daniel Chalupka                                                             

3. miesto: Žaneta Štitnická

kategória Monodráma                

1. miesto: David Zubák

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

1A kategória

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Natália Nemcová

1B kategória

1. miesto - Milan Bukóci

2. miesto - Candy Fumero - Diaz

3. miesto - Adam Palušák

Basketbal chlapci - okresné kolo

1. miesto

Basketbal dievčatá - okresné kolo

1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

1. miesto - Tamara Molentová

2. miesto - Ema Kováčová

3. miesto - Zuzana Kiselová

4. miesto - Samuel Čellár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

1. miesto - Tamara Molentová

Stolný tenis žiakov ZŠ - okresné kolo

3. miesto

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória A

1. miesto - Róbert Biž, marek Gomori

kategória B

1. miesto - Diana Slivenská

Spajkyho pohár - krajské kolo

3. miesto

Futsal žiakov ZŠ - okresné kolo

3. miesto