Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Horehronské atletické hry

1. miesto - družstvo ZŠ

Cezpoľný beh - okresné kolo

1. miesto - družstvo dievčat

1. miesto - družstvo chlapcov

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória A

1. miesto - Marewk Gomori

2. miesto - Samuel Kuchta

3. miesto - Dávid Haviar

kategória B

1. miesto - Maxim Mandalík

2. miesto - Barbora Reviľáková

3. miesto - Matej Hudec

Najzručnejší žiak základných škôl regiónu - regionálne kolo

1. miesto - Róber Biž