Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Úspechy 2020/2021

Technická olympiáda - školské kolo

Kategória A

1. miesto - Diana Slivenská

2. miesto - Adam Kotlarčík

3. miesto - Leonard Erik Gombár

Kategória B

1. miesto - Nicolas Zán

2. miesto - Jozef Reviľák

3. miesto - Hana Bottová

Najkrajšie kŕmidlo - regionálna súťaž

2. miesto - Gabriel Vladimír Skrutek