Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

ÚSPECHY 2021/2022

Technická olympiáda - školské kolo

kategória A

1. miesto : Diana Slivenská

2. miesto : Adam Kotlarčík

3. miesto : Leonard Erik Gombár

kategória B :

1. miesto : Matej Meriač

2. miesto : Tomáš Olekšák

3. miesto : Martin Schutz

Bedminton žiakov ZŠ - okresné kolo

2. miesto - žiaci ZŠ

2. miesto - žiačky ZŠ

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - školské kolo

1. kategória

1. miesto - Daniela Cikrayová

2. kategória

1. miesto – Hana Marta Holešová, Viktória Štepáneková

2. miesto – Miroslava Máziková

3. miesto – Filip Hižnay, Mia Zánová

3. kategória

1. miesto – Petra Jankóšiková

2. miesto – Viktória Kováčová

3. miesto – Ema Adamová

Olympiáda zo slovenského jazyka a lieteratúry - školské kolo

1. miesto - Diana Slivenská

1. miesto - Alexandra Hamarová

2. miesto - Ema Adamová

3. miesto - Diana Vaššová

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

kategória 1A

1. miesto - Lukáš Gombár

2. miesto - Petra Hudecová

3. miesto - Hana Marta Holešová

kategória 1B

1. miesto - Natália Liptáková

2. miesto - Petra Jankošíková

3. miesto - Bibiana Mladšia

Jazykový kvet - školské kolo

kategória ISCED 1 :

1.miesto Matej Germánus


2.miesto Vincent Artur Ostrowski , Martin Beláň


3.miesto Tobias Homoly

kategória ISCED 2 :

1.miesto Hana Marta Holešová


2.miesto Tadeáš Beľák


3.miesto Mia Zánová
 

Technická olympiáda - okresné kolo

kategória B

1. miesto - Matej Meriač

kategória A

1. miesto - Adam Kotlarčík - Diana Slivenská

XIX. Deň štúrovskej poézie - regionálne kolo

I. kategória

3. miesto - Hana Marta Holešová

Geografická olympiáda - školské kolo

kategória G

1. miesto - Alex Kučerák

2. miesto - Laura Melicherová

3. miesto - Cheyenne Medve

kategória F

1. miesto -  Michaela Buchtová

2. miesto - Timea Balagová

3. miesto - Liliana Belánová

kategória E

1. miesto - Diana Vaššová

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Martina Pervanová

Pytagoriáda - školské kolo

kategória P3 :

1. miesto - Sebastián Belán

2. miesto - Matej Bolaček

3. miesto - Markus Pakes

ďalší úspešní riešitelia : Dávid Ivančo, Boris Kozák, Alexandra Hrbáľová

kategória P4 :

1. miesto - Tobiás Zán

2. miesto - Kristián Ďurďák

3. miesto : Karolína Schutzová, Ivona Bombová

ďalší úspešný riešiteľ : Martin Beláň, Matej Slaný, Matej Germánus

kategória P5 :

1. miesto - Onder Botto

2. miesto - Tadeáš Beľák

3. miesto - Viktória Štepáneková, Daniela Hlinková

kategória P6 :

1. miesto - Kristián Nemec

2. miesto - Tomáš Alex Gombár

3. miesto -  Michal Siman

kategória P7 :

1. miesto - Tomáš Olekšák

2. miesto - Martin Schutz

3. miesto - Matej Hudec

ďalší úspešní riešitelia : Bianka Beňová, Viktória Kováčová

kategória P8 :

1. miesto - Natália Liptáková

Dejepisná olympiáda - školské kolo

kategória F

1. miesto - Marko Hanuštiak

2. miesto - Matej Herich

kategória E

1. miesto - Martin Schutz

kategória D

1. miesto - Miriam Regendová

2. miesto - Viktória Kekeňáková

kategória C

1. miesto - Barbora Reviľáková

2. miesto - Alexandra Hamarová

3. miesto - Kristián Varga

Biologická olympiáda - školské kolo

1. miesto - Sófia Simanová

2. miesto - Ivana Simanová

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

kategória 1A

3. miesto - Lukáš Gombár