Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v čase od 14:30 – 15:30

 

Meno a priezvisko

Deň

Mgr. Bižová Ľubica

Štvrtok

Mgr. Natália Dzurová

Pondelok

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

Pondelok

Mgr. Chrapánová Mária

Utorok

Mgr. Šavlíková Ingrida

Utorok

Mgr. Joachímová Anna

Pondelok

Mgr. Koreňová Jana

Pondelok

Mgr. Kovaľová Zuzana

Štvrtok

Mgr. Krbavcová Erika

Štvrtok

Mgr. Medvecová Lucia

Štvrtok

Mgr. Kovalčíková Simona

Streda

Mgr. Molentová Eva

Pondelok

Ing. Pavlikovská Renáta

Utorok

Mgr. Pipasík Ivan

Utorok

RNDr. Profantová Ľubica

Streda

Mgr. Rošková Janka

Utorok

Ing. Simanová Gabriela

Utorok

Ing. Kvetková Alena

Pondelok

Mgr. Suchá Viera

Utorok

PaedDr. Švec Erik

Pondelok

Mgr. Valašteková Katarína

Utorok

Mgr. Zacharová Beáta

Štvrtok

Mgr. Vargová Agáta

Utorok

Mgr. Valková Jana

Streda

Mgr. Chrapánová Martina

Utorok

Mgr. Pomajová Mariana

Utorok