Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

 

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov

 

Meno a priezvisko

Deň

Hodina

1.       

Mgr. Bižová Ľubica

UTOROK

14:30 – 15:30

2.      

 PhDr. Guliariková Alena

STREDA

14:30 – 15:30

3.      

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

ŠTVRTOK

14:30 – 15:30

4.      

 Mgr.Chrapánová Mária

UTOROK

14:30 – 15:30

5.      

Mgr. Murková Lucia

PONDELOK

14:30 – 15:30

6.      

Mgr. Joachímová Anna

PONDELOK

14:30 – 15:30

7.      

Mgr.Koreňová Jana

PONDELOK

14:30 – 15:30

8.      

Mgr. Kovaľová Zuzana

UTOROK

14:30 – 15:30

9.      

Mgr. Krbavcová Erika

PONDELOK

14:30 – 15:30

10.  

Mgr. Medvecová Lucia

UTOROK

14:30 – 15:30

11.  

Mgr. Molentová Eva

UTOROK

14:30 – 15:30

12.  

 Ing. Pavlikovská Renáta

UTOROK

14:30 – 15:30

13.  

 Mgr. Pipasík Ivan

PONDELOK

14:30 – 15:30

14.  

 RNDr. Profantová Ľubica

UTOROK

14:30 – 15:30

15.  

Mgr. Rošková Janka

STREDA

14:30 – 15:30

16.  

Mgr. Ružiaková Adriana

PONDELOK

14:30 – 15:30

17.  

Ing. Simanová Gabriela

UTOROK

14:30 – 15:30

18.  

Mgr. Potocká Katarína

UTOROK

14:30 – 15:30

19.  

Mgr. Suchá Viera

PONDELOK

14:30 – 15:30

20.  

PaedDr. Švec Erik

STREDA

14:30 – 15:30

21.  

Mgr. Valašteková Katarína

STREDA

14:30 – 15:30

22.  

Mgr. Zacharová Beáta

UTOROK

14:30 – 15:30

23.  

Mgr. Vargová Agáta

UTOROK

14:30 – 15:30

24.  

Mgr. Dzurová Natália

STREDA

14:30 – 15:30