Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v čase od 14:30 – 15:30

Meno a priezvisko

Deň

Mgr. Bižová Ľubica

Štvrtok

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

Utorok

Mgr. Balážiková Patrícia

Piatok

Mgr. Demianová Alexandra

Štvrtok

Mgr. Chrapánová Martina

Utorok

Mgr. Gažúr Roland

Pondelok

PhDr. Guliariková Alena

Pondelok

Mgr. Joachímová Anna

Utorok

Mgr. Koreňová Jana

Pondelok

Mgr. Pervanová Zuzana

Štvrtok

Mgr. Krbavcová Erika

Štvrtok

Mgr. Medvecová Lucia

Utorok

Mgr. Kovalčíková Simona

Pondelok

Mgr. Molentová Eva

Utorok

Mgr. Ružiaková Adriana

Pondelok

Mgr. Pipasík Ivan

Pondelok

Mgr. Pomaj Mariana

Utorok

Mgr. Potocká Katarína

Pondelok

RNDr. Profantová Ľubica

Štvrtok

Mgr. Rošková Janka

Streda

Ing. Simanová Gabriela

Streda

Ing. Kvetková Alena

Pondelok

Mgr. Suchá Viera

Pondelok

Mgr. Valašteková Katarína

Pondelok

Mgr. Vargová Agáta

Štvrtok

Mgr. Valková Jana

Utorok

Mgr. Zacharová Beáta

Štvrtok