Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v čase od 14:30 – 15:30

 

Meno a priezvisko

Deň

Mgr. Bižová Ľubica

Pondelok

Mgr. Natália Dzurová

Pondelok

PaedDr. Hláveková Ľubomíra

Štvrtok

Mgr. Chrapánová Mária

Štvrtok

Mgr. Šavlíková Ingrida

Pondelok

Mgr. Joachímová Anna

Pondelok

Mgr. Koreňová Jana

Pondelok

Mgr. Kovaľová Zuzana

Štvrtok

Mgr. Krbavcová Erika

Utorok

Mgr. Medvecová Lucia

Pondelok

Mgr. Kovalčíková Simona

Pondelok

Mgr. Molentová Eva

Pondelok

Ing. Pavlikovská Renáta

Pondelok

Mgr. Pipasík Ivan

Pondelok

RNDr. Profantová Ľubica

Pondelok

Mgr. Rošková Janka

Streda

Ing. Simanová Gabriela

Utorok

Ing. Kvetková Alena

Pondelok

Mgr. Suchá Viera

Pondelok

PaedDr. Štefko Tomáš

Piatok

Mgr. Valašteková Katarína

Pondelok

Mgr. Zacharová Beáta

Pondelok

Mgr. Vargová Agáta

Pondelok

Mgr. Valková Jana

Streda

Mgr. Chrapánová Martina

Štvrtok

Mgr. Pomajová Mariana

Utorok