Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Rada školy :
 

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Mgr. Zuzana Kovaľová predseda
2. Mgr. Ľubica Bižová podpredseda
3. Bc. Jana Gurská člen
4. Ing. Eva Viestová člen
5. Ing. Branislav Durjančík člen
6. Ing. Jarmila Kmecová člen
7. Anna Galovičová člen
8. Ing. Viera Hanesovská člen
9. JUDr. Mikuláš Kuchta člen
10. Ing. Milan Poprocký člen
11. Bc. Matej Herich